Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas – festivalis > NAUJIENOS > 2018 M. KONFERENCIJOS MEDŽIAGOS APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMAI

2018 M. KONFERENCIJOS MEDŽIAGOS APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMAI

2018 M. KONFERENCIJOS MEDŽIAGOS APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMAI

Teksto formatas: Word for Windows. Lapo formatas: А4 (210×297 mm). Paraštės: 2,5 cm – iš visų pusių. Šriftas: dydis – 14; tipas – Times New Roman. Pavadinimas spausdinamas didžiosiomis raidėmis, šriftas – pusjuodis, lygiavimas – centrinis. Žemiau, po dviejų eilučių tarpo, mažosiomis raidėmis – autoriaus (-ių) inicialai ir pavardė (s). Kitoje eilutėje – visas organizacijos pavadinimas, miestas. Po dviejų eilučių tarpo pateikiama santrauka, raktiniai žodžiai, po kurių, po dviejų eilučių tarpo – tekstas, tarpai tarp eilučių viengubi, pastraipos įtrauka – 1,25 cm, lygiavimas – pagal plotį. Paveikslėlių pavadinimai ir numeriai pateikiami po paveikslėliais, lentelių pavadinimai ir numeriai – virš lentelių. Lentelės, schemos, piešiniai, formulės (rašomos tik Equation ar MathType redaktoriais, nedaugiau kaip 15 objektų-formulių), grafikai turi likti nurodytų kraštinių ribose (šriftas lentelėse ir paveikslėliuose – nemažesnis kaip 11 pt). Išnašos pateikiamos laužtiniuose skliaustuose. Literatūros sąrašas būtinas.  Perkėlimai neturi būti daromi.

Trumpesni nei 5 puslapių straipsniai nebus spausdinami.

Pateikiant elektroninę versiją, kiekvienas straipsnis turi būti kaip atskiras dokumentas (failas). Dokumento pavadinime būtina nurodyti pranešimo temą ir pirmojo autoriaus pavardę.

Medžiaga, informacija apie autorius ir skenuoti mokėjimo kvitai (atskiruose failuose) siunčiami vienu laišku konferencijos vadovei Viktorijai Pobiaržinai  adresu: [email protected] iki 2018 m. rugsėjo 27 d.

Gavęs medžiagą, organizacinis komitetas patvirtina medžiagos gavimą spausdinti per dvi dienas. Autoriai, išsiuntę medžiagą elektroniniu paštu ir negavę pranešimo apie jų gavimą iš organizacinio komiteto, prašomi pakartoti paraišką.

MEDŽIAGA DALYVAUTI KONFERENCIJOJE   PRIIMAMA IKI 2018 m. rugsėjo 27 d.

KONFERENCIJOS MEDŽIAGOS IŠLEIDIMO TERMINAS – 2 MĖNESIAI NUO PARAIŠKŲ PRIĖMIMO DATOS PABAIGOS.

DĖMESIO!
Siekiant padengti organizacines, leidybos išlaidas, autoriai prašomi sumokėti organizacinį mokestį – 3 eurai už vieną puslapį. Trumpesni nei 5 puslapių straipsniai nebus spausdinami. Vieno autoriaus publikacijų skaičius neribojamas.

Už kiekvieną spausdintą rinkinio egzempliorių mokamas 7 eurų mokestis (bendraautoriams netaikoma). Jei konferencijai skirta medžiaga parengta kartu su bendraautoriais, už kiekvieną jų mokamas 7 eurų mokestis. Už rinkinio siuntimą už Lietuvos ribų papildomai mokami 7 eurai.

Elektroninė rinkinio versija siunčiama nemokamai.

Konferencijos dalyvio sertifikato kaina 4 eurai, konferencijos programos – 3 eurai.

Informacija apie autorius turi būti pateikta lentelėje. Dokumento (failo), kuriame pateikiama informacija apie autorių, pavadinime prašome nurodyti pirmojo autoriaus pavardę.