Loading...

Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas – festivalis

Aldona Dvarionaitė

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

V Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas-festivalis

Vyks 2018 m. spalio 23-25 d. Zarasų meno mokykloj

 (Dariaus ir Girėno g. 11/15, LT-32129 Zarasai)

 1. Konkurso dalyviai:

2.1. Lietuvos muzikos, meno mokyklų mokiniai ir pedagogai, aukštųjų ir specialiųjų vidurinių muzikos įstaigų studentai, mokiniai ir studentai iš užsienio.

2.2. Konkursas rengiamas šioms kategorijoms:

I Pianistų-solistų kategorija. Dalyviai varžosi 6 amžiaus grupėse:

Amžiaus

grupė

Amžius 2018 m. spalio 23 d.Programos trukmė
А iki 10 metų7-10 min.
В11-13 metų11-15 min.
С14-16 metų16-19 min.
D17-20 metų20-25 min.
E21-30 metų25-30 min.
FMokytojai, amžius neribojamas30-35 min.

 II Pianistų atliekančių fortepijoninius koncertus kategorija (I-asis turas su koncertmeisteriu, II-asis su orkestru):

Amžiaus

grupė

Amžius 2018 m. spalio 23 d.
С14-16 metų
D17-20 metų
E21-30 metų
FMokytojai, amžius neribojamas

 

2.3. Antrosios kategorijos dalyviai pasirenka vieną koncertą iš sąrašo:

 1. Dvarionas Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 2,

e-moll;

 1. van Beethoven Koncertas fortepijonui ir orkestrui

Nr. 4, G-dur, op. 58;

 1. A. Mozart Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 20, d-moll, KV 466;

2.4. Pirmajame ture koncertai atliekami dviem fortepijonais.

2.5. Dalyviams norintiems profesionalių koncertmeisterių paslaugų pirmojo turo metu reikia papildomai sumokėti 60 €.

(Atlikėjai pelnę aukštus balus kviečiami dalyvauti antrajame ture, kurio metu koncertai atliekami pritariant kameriniam orkestrui);

Konkurso rengimo tvarka

3.1Dalyvio pasirodymą vertina tarptautinė vertinimo komisija. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

3.2. Programa pasirenkama individualiai, atliekama atmintinai.

3.3.1. Dalyvių stojamasis mokestis:

I-oji kategorija: А, В amžiaus grupėse mokestis 50 €;

C, D – 70 €;

E, F – 90 €;

II-oji kategorija: C, D, E, F amžiaus grupėse mokestis 100 €;

3.3.2. Atsisakius dalyvauti konkurse stojimo mokestis negrąžinamas.

3.3.3. Konkurso dalyvį – mokinį lydintis pedagogas ir pedagogas – klausytojas sumoka iš anksto arba atvykus 15,00 eurų registracinį mokestį.

3.3.4. Konkurso – festivalio dalyviai patys apmoka kelionės ir kitas išlaidas.

3.3.5. Pedagogai, norintys gauti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, kviečiami atvykti ir be mokinių tokiomis pačiomis sąlygomis.

3.4. Konkurso – festivalio metu bus organizuojamos ekskursijos, rodomi filmai, vieno iš vertinimo komisijos narių meistriškumo pamokos, vyks programiniai koncertai.

3.5. Visos perklausos viešos. Organizatoriams priklauso visos teisės į konkursų ir koncertų įrašus be papildomo apmokėjimo konkurso dalyviams.

3.6. Kiekvienos kategorijos dalyvių pasirodymo eiliškumą nustato organizatoriai remdamiesi dalyvių gimimo liudijimais.

3.7. Konkurso – festivalio laureatai dalyvauja baigiamajame renginyje.

3.8. Konkurso perklausos ir baigiamieji koncertai, organizatoriams leidus, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, internetu ar kitu būdu, įrašomi į garso, vaizdo ir kino juostas, kompaktines kasetes ir plokšteles, kitas laikmenas be papildomo apmokėjimo konkurso dalyviams.

3.9. Konkurso dalyvių atvaizdai ir anketose pateikti duomenys gali būti panaudojami atitinkamoje spausdintoje ir internetinėje medžiagoje.

Reperturas ir programos trukmė

3.1. Visų kategorijų dalyviai privalo atlikti:

 1. Baroko ar klasicizmo epochos kompozitorių kūrinį  (kūrinius).
 1. Romantizmo epochos ar šiuolaikinės muzikos kūrinį

(kūrinius).

 1.  Vieną ar daugiau kūrinių iš Aldonos Dvarionaitės repertuaro:

BALYS DVARIONAS (1904-1972)

MAŽOJI SIUITA (1950-1951)

LITTLE SUITE (1950-1951)

Preliudas a-moll

Prelude in A minor

 1. Valsas a-moll

Waltz in A minor

 1. Malūnėlis

The Windmill

 1. Valsas g-moll

Waltz in G minor

 1. Mažoji rapsodija

Little Rhapsody

 1. Tema su variacijomis

Theme and Variations

 1. Noktiurnas c-moll

Nocturne in C minor

 1. Šokis (skudučių stiliumi)

Dance (in the Manner of Skudučiai)

,,ŽIEMOS ESKIZAI” (1954)

,,WINTER SKETCHES” (1954)

 1. Pirmosios snaigės

The First Snowflakes

 1. Su rogutėm nuo kalniuko

Down the Hill in a Sleigh

 1. Apsnigtas miškas

Snow – Covered Forest

 1. Senio Besmegenio susimąstymas

A Thoughtful Snowman

 1. Čiuožykloje

In the Skating-rink

 1. Paukšteliai žiemą

Birds in Winter

 1. Naujieji Metai

The New Year

KETURIOS PJESĖS (1955-1959)

FOUR PIECES (1955-1959)

 1. Lopšinė

Lullaby

 1. Nendrės

The Reeds of the Lake

 1. Valsas-ekspromtas (Praeities akimirka)

Valse-Impromptu (A Vision from the Past)

 1. Pėdos (Lašai)

Footsteps (Drops)

DEVYNIOS PJESĖS (1965-1966)

NINE PIECES (1965-1966)

 1. Preliudas B-dur

Prelude in B-flat major

 1. Humoreska d-moll

Humoresque in D minor

 1. Legenda

A Legend

 1. Menuetas h-moll

Minuet in B minor

 

Gavotas e-moll

Gavotte in E minor

 1. Prie senos varpinės

By the Old Belfry

 1. Groteska

Grotesque

 1. Noktiurnas f-moll

Nocturne in F-sharp minor

 1. Šokis

Dance

SONATINOS (1965-1966)

SONATINAS (1965-1966)

 1. Sonatina C-dur

Sonatina in C major

 1. Sonatina gis-moll

Sonatina in G-sharp minor

Impromtu

Impromptu

Etiudas

Etude

MINIATIŪROS IR ESKIZAI (1958-1972)

MINIATURES AND SKETCHES (1958-1972)

 1. Preliudas g-moll

Prelude in G minor

 1. Miražas

A Mirage

 1. Rondino-Humoreska

Rondino-Humoresque

 1. Intermezzo
 2. Humoreska ,,58681″

Humoresque ,,58681″

 1. Trys mikropreliudai (I, II, III)

Micropreludes (I, II, III)

Frederikas Šopenas (1810-1849):

 1. Baladė g-moll op.23 №1
 2. Preliudija e-moll op. 28 №4
 3. Preliudija  h-moll op. 28 №6
 4. Preliudija Des-Dur op.28 №15
 5. Preliudija g-moll op.28 №22
 6. Etiudas c-moll op.10 №12
 7. Noktiurnas Des-Dur op.27 №2
 8. ValsasEs-Dur op.18
 9. Valsas a-moll op.34 №2
 10. Valsas F-Dur op.34 №3
 11. Valsas Des-Dur op.64 №1
 12. Valsas cis-moll op.64 №2
 13. ValsasВ As-Dur op. 69 №1
 14. Polonezas fis-moll op.44Mikalojus Čiurlionis (1875-1911)
  1. Preliudas”Ruduo” (“Осень”);
   2. Variacija lietuvių liaudies dainos „Bėkit bėreliai“tema

  “Bekit bareliai”;

  Sergejus Rachmaninovas (1873-1943)

  1.Etiudas paveikslas E-dur op.33

  1. Etiudas paveikslas f-moll Nr.1
   2. Preliudija g-moll nr.5op.23

  Robertas Šumanas (1810-1856)

  “Vaikiškos scenos“ (rinktinės pjesės)

   

   Isaakas Albenisas (1860-1909)

  3 pjesės iš ciklo „Iberija“:

  “El Abacin”,“El Puerto”, “Navara”

  Ferencas Listas (1811-1886)

  Ciklas „Klajonių metai“ (Venecija ir Neapolis)

  “Gondoljera”;
  “Kancona”;
  “Tarantella”;

  “Vengrø Rapsodija” Nr.8;

   

  Choakin Turina (1882-1949)

  “La belle mucienne” op.73 Nr. 4;

  “La Sevillane joyeuse” op.73 Nr. 5;

   

  Johanesas Bramsas  (1833-1897)

  Intermecco, A-dur;

  Intermecco, Es-moll;

   

  Kompozitorių kūriniai fortepijonui:

   

  Aleksandras Skriabinas (1871-1915)

   

  Morisas Ravelis (1875-1937)

   

  Manuelis de Falja (1876-1946)

   

  Karolis Šimanovskis (1882-1937)

   

  spalio 26 d. 18 val. numatomas konkurso-festivalio laureatų koncertas  Kauno valstybinėje filharmonijoje.

 

Darbotvarkė

2018 m. spalio 23-24 d. dalyvių atvykimas, registracija ir repeticijos Zarasų meno mokykloje;

Tarptautinio konkurso-festivalio atidarymas;

Spalio 23-25 d. konkurso programa, meistriškumo pamokos, video, koncertai;

Spalio 25 d. ekskursijos, mokslinė konferencija, konkurso-festivalio uždarymas, diplomų įteikimas, laureatų koncertas;

Prizai ir apdovanojimai

5.1. Konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų diplomais.

5.2 Sėkmingai pasirodę dalyviai apdovanojami diplomais.

5.3 Specialūs prizai gali būti paskirti:

už geriausią kūrinio iš Aldonos Dvarionaitės repertuaro atlikimą;

už geriausią baroko epochos kūrinio atlikimą;

už geriausią klasicizmo epochos kūrinio atlikimą;

už geriausią romantizmo epochos kūrinio atlikimą;

už geriausią šiuolaikinio lietuvių kompozitorių kūrinio atlikimą.

Galimi ir kiti prizai.

5.4. Grand Prix laimėtojams bus skirtos piniginės premijos. Numatytas laureatų skaičius (įskatant visas amžiaus kategorijas): ne daugiau 30 laureatų ir 2 Pagrindiniai prizai Gran Prix.

Paraiškų teikimo tvarka

Dalyvių paraiškos priimamos nuo 2018 rugpjūčio 01 iki 2018 m. rugsėjo 23 d. imtinai.

Dalyviai gali užpildyti anketą internete: https://arteduc.eu//

ir įkelti  skaitmeninę nuotrauką (ne mažiau 1000 pikselių) iki rugsėjo 23 d. imtinai. Anketa pildoma didžiosiomis raidėmis.

 

 1. Norintys dalyvauti mokslinėje-metodinėje konferencijoje “Inovatyvūs bei integruoti mokymo metodai įvairių Lietuvos ir pasaulio regionų švietimo sistemose” atsiunčia pranešimo tezes gimtąja ir anglų kalbomis 1 A4 formato puslapio formatu (12 šriftas)

konferencijos vadovei Viktorijai Pobiaržinai  adresu: [email protected] iki 2018 m. rugsėjo 23 d.

 

 Informacija teikiama telefonais:

Projekto koordinatorė +370 699 31852 Kundrotaitė Jolanta (paraiškų teikimo klausimais) [email protected]

Konkurso-festivalio naujienas galite sekti svetainėje www.arteduc.eu, taip pat kviečiame pamėgti mūsų oficialų puslapį socialiniame tinkle Facebook „Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas-festivalis

 Apgyvendinimo klausimais teiraukites pas Ritą Astapenko tel:  +37065690470
(viber, WhatsApp) arba rašykite šiuo el. adresu: [email protected]  

Dalyvio mokestį pervesti iki 2018 m. rugsėjo 23 d.

Gavėjas: VšĮ „Meno ir švietimo pasaulis“

Įmonės kodas: 303203286

Adresas: Statybininkų 5-16, Visaginas LT-31137

IBAN LT08 7300 0101 3772 2452 „Swedbank” AB

BIC: HABALT22

 

Apgyvendinimo sąlygos: www.visitzarasai.lt

Bendrabutis, kambariuose po 2-3 žmones Svečių namai “Zarasai”.

Pasiteirauti ir rezervuoti galima tel.+370 618 04674

Dalyvio anketa

Veronika Vitaite

Veronika VITAITĖ

LIETUVA

Pianistė, Lietuvai nusipelniusi artistė,

LR Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė,

2003 m. apdovanota Vytauto Didžiojo ordinu

dvarionas

Justas DVARIONAS

LIETUVA

M. K. Čiurlionio menų gimnazijos mokytojas ekspertas,

Tarptautinių konkursų laureatas,

EMCY (European Music Competitions for Youth – Europos Jaunimo

Muzikos Konkursų Asociacijos) viceprezidentas

Gleb Belyaev

Gleb BELYAEV

LATVIJA

Pianistas, tarptautinių konkursų laureatas,

muzikos ir meno fakulteto docentas Daugpilyje

Marija Korecka-Sozkowska

Marija KORECKA-SOZKOWSKA

LENKIJA

Pianistė, Lodzės G. ir K. Bacevičių muzikos akademijos profesorė

ir fortepijono katedros vedėja, Varšuvos muzikos

draugijos vicepirmininkė bei F. Chopino draugijos narė

Gabriele Zaidyte

Gabrielė ŽAIDYTĖ

LIETUVA

Kultūros diplomatė, meno istorikė ir kultūros vadybininkė,

UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros prie

Vilniaus dailės akademijos steigėja ir pirmoji jos vadovė,

Buvusi LR kultūros atašė Ukrainoje, Gruzijoje ir Vokietijoje Europos

kultūros parlamento narė

Leila Umanova-Vnukova

Leila URMANOVA - VNUKOVA

LIETUVA

Mokytoja ekspertė Visagino Č. Sasnausko meno mokyklos,

konkurso – festivalio autorė, organizacinio komiteto pirmininkė,

Marat Gumarov

Marat GUMAROV

UZBEKISTANAS

Pianistas, tarptautinių konkursų laureatas,

Uzbekistano Valstybinės konservatorijos fortepijono katedros profesorius.