METODINĖ- MOKSLINĖ KONFERENCIJA (2020)


PROJEKTO VI TARPTAUTINIS ALDONOS DVARIONAITĖS JAUNŲJŲ PIANISTŲ IR MOKYTOJŲ KONKURSAS – FESTIVALIS

 

 GLOBĖJAI:

 

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA,

TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LR VYRIAUSYBĖS,

VISAGINO MIESTO MERAS

 

2020 m. spalio 20 d. buvo organizuota tarptautinė konferencija ,,Vaikų ir jaunimo pilietinės savimonės formavimas muzikos pagalba“, kurios metu Utenos regiono mokyklų pedagogai, neformaliojo ugdymo pedagogai, Visagino miesto bendruomenių aktyvistai ir svečiai iš kitų Lietuvos miestų skaitė pranešimus apie dėstymo ypatumus, pilietiškumo skatinimą, kaip išsaugoti ryšį su savo kultūrine kilme, perduodant meilę savo šaliai per kultūrą, gerbiant ir apsaugant tautinių mažumų kultūrinę įvairovę.

Partneriai: Uzbekistano Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje, LMD „XXI amžiaus muzika ir švietimas“, Balio Dvariono labdaros ir paramos fondas, Utenos meno mokykla, Ignalinos M. Petrausko muzikos mokykla, Valstybinė Uzbekistano konservatorija, Visagino kultūros centras, Visagino švietimo pagalbos tarnyba it kt.

Mūsų tarptautinė konferencija – projekto „VI-ojo tarptautinio Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkurso – festivalio, meistriškumo kursų, mokslinės-metodinės konferencijos organizavimas Utenos regione“ dalis, kurį organizuoja Viešoji įstaiga „Meno ir švietimo pasaulis“, Visagino kūrybos ir menų akademija, asociacija „Uzbekų kultūros centras“.

Konferencijos dalyviai pristatė savo šalį, tam buvo skirta apie 15-20 min. Tai buvo jų tautos muzikos, choreografijos, literatūros ir folkloro kūrinių pavyzdžiai. Dalyvavo lektoriai ne tik iš Lietuvos įstaigų, bet ir iš Latvijos, Uzbekistano, Rusijos.

Dėl koronaviruso plitimo, dalyviai turėjo galimybę dalyvauti nuotolinėje konferencijoje ne tik salėje, bet ir per platformą „ZOOM“.

Kiekvienas pristatymas buvo sudarytas iš dviejų dalių: teorijos ir praktikos.

Teorija – mokslinis pranešimas. Praktika – pranešėjo mokinys ar mokiniai, kurie atliko muzikinį kūrinį (laisva forma, tai gali būti pristatymas, šokis, muzikos kūrinys, prezentacija).

Tokiu būdu, mes turėjome galimybę susipažinti su Lietuva ir jos daugiakultūrine įvairove, papasakoti apie save ir savo šalį. Konferencijos pranešimai vyko lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

Vyko video transliacija iš įvairių pasaulio taškų, kurią galima buvo stebėti youtube kanalu, kas suteikė galimybę prisijungti ir stebėti konferenciją didesniam klausytojų ratui. Afišos ir kvietimai buvo išsiųsti daugeliui regiono ir šalies mokyklų. Konferencijos medžiaga publikuojama youtube kanale, facebook puslapyje , puslapyje https://arteduc.eu/ .

Konferencijos atidarymui sveikinimo žodis buvo suteiktas Tautinių mažumų Departamento prie Lietuvos Vyriausybės direktorei, poniai Vidai Montvydaitei.  Tai pat sveikinimo žodžius tarė Visagino savivaldybės vicemerė, ponia Aleksandra Grigienė bei Visagino kūrybos ir menų akademijos direktorė Svetlana Šadčeneva.

Tarptautinės mokslinės – metodinės konferencijos ,,Vaikų ir jaunimo pilietinės savimonės formavimas muzikos pagalba“ metu užmegzti nauji bendradarbiavimo santykiai su Lietuvos, Latvijos, Uzbekistano, Europos Sąjungos, Artimųjų Rytų, Centrinės Azijos, NVS ir kitų šalių valstybinėmis įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis, sudarys realias prielaidas bendrų projektų įgyvendinimui ateityje. Konferencija planuojama rengti kas dvejus metus.

 

 

Pranešimus skaitė:

  1. Visagino kūrybos ir menų akademijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Žukauskienė (Lietuva), tema “Muzikos ir kūrybiškumo reikšmė vaiko pilietinio sąmoningumo ugdyme”.
  2. Savarankiškai dirbanti žurnalistė Žurnalistė Gulchekhra Ulmasboeva (Uzbekistan – Lietuva), | tema: “Vaikų ir jaunimo pilietinės sąmonės formavimas muzikos žurnalistikos pagalba“.
  3. Visagino kūrybos ir menų akademijos muzikos istorijos vyresnioji mokytoja Raisa Markevič (Lietuva), tema: “Lietuvių liaudies kūryba – vaikų pilietinės savimonės ugdymo priemonė”.
  4. Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytoja – ekspertė Vita Pimpienė (Lietuva), tema: “Vokalistų pilietinio sąmoningumo formavimas vokalo pamokose “.
  5. Visagino kūrybos ir menų akademijos fortepijono vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė metodininkė Žana Jankelevič (Lietuva), tema: “Liaudies dainų reikšmė lietuvių kompozitorių romantikų kūryboje”.
  6. Visagino kūrybos ir menų akademijos dainavimo vyresnioji mokytoja Loreta Gaivenytė (Lietuva), tema: “Dainavimas – vaikų ir jaunimo pilietiškumo ugdymo galimybė”.
  7. Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytoja ekspertė, VŠĮ „Meno ir švietimo pasaulis“ direktorė Leila Urmanova – Vnukova (Lietuva), tema: “Muzikinės kūrybos vaidmuo, formuojant menų mokyklos ugdytinių pilietinį sąmoningumą“.
  8. Valstybinės Uzbekistano konservatorijos profesorius Marat Gumarov (Uzbekistanas – Rusija), tema: “Pianistų pilietinio sąmoningumo formavimas fortepijono pamokose, taikant šiuolaikinius mokymo metodus, pasitelkiant analizei N. Gniasovo ciklą „Raštai““.
  9. Rygos muzikos mokyklos „Sonnette“ mokytoja metodininkė Oksana Smelnyak – Parupe, (Latvia), tema: “Latvija buvo pasmerkta tapti muzikine šalimi“.
  10. Daugpilio Universiteto muzikos ir meno fakulteto docentas Gleb Belyaev (Latvia), tema: „Latvių folkloras ansamblio „Piano Voice Beat“ muzikoje“.

 

Širdingai dėkoju už darbą konferencijos organizavimo ir vykdymo metu darbo grupės nariams:

Vilijai Žukauskienei, Visagino kūrybos ir menų akademijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Viktorijai Pobiaržinai,  konferencijos moderatorei, Gannai Dzuyban, Visagino kūrybos ir menų akademijos  IT administratorei, Konstancijai Sabaliauskienei, „VI-ojo tarptautinio Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkurso – festivalio, meistriškumo kursų, koncertų, mokslinės – metodininkės konferencijos organizavimas Utenos regione“ projekto koordinatorei, Jevgenijui Liniovui, Visagino kūrybos ir menų akademijos   inžinieriui — kompiuterininkui, Ramūnui Karla, Visagino savivaldybės vyriausiajam specialistui kompiuterininkui, Valdui Burokui,  Visagino kūrybos ir menų akademijos garso operatoriui.

2021 m. spalio 26-28 dienomis vyks VI Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas – festivalis. Mes labai kviečiame dalyvauti ir skelbiame konkurso nuostatus. Linkime visiems sveikatos ir labai tikimės, kad susitiksime ateinančiais metais, konkurso metu, net jeigu tektų keisti konkurso sąlygas dėl pandemijos situacijos.

Iki malonių susitikimų.

Konkurso autorė ir organizatorė, Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytoja — ekspertė

Leila Urmanova – Vnukova.


2020 m. Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje ir metodinėje konferencijoje

,,VAIKŲ IR JAUNIMO PILIETINĖS SĄMONĖS FORMAVIMAS MUZIKOS PAGALBA“

Atsižvelgiant į situaciją visame pasaulyje ir tuo pačiu metu Lietuvoje, konferencija vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą spalio 20 d. 12.00 val. Reikalavimus, išsamesnį aprašymą ir klausimyną rasite spustelėję šią nuorodą:

Reikalavimai ir anketa 2020