METODINĖ- MOKSLINĖ KONFERENCIJA (2024)


VISAGINO KŪRYBOS IR MENŲ AKADEMIJA

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – METODINĖ KONFERENCIJA

“VAIKŲ IR JAUNIMO PILIETINĖS SAVIMONĖS FORMAVIMAS 

MUZIKOS PAGALBA”

2024 m. kovo 8-9 d.

KONFERENCIJOS REIKALAVIMAI

I. KONFERENCIJOS TIKLAS

Pagrindinis projekto tikslas – pristatyti ir aptarti metodines priemones ugdant vaikus ir jaunimą muzikos pagalba, plėtoti tarpkultūrinį dialogą Visagine.

II. KONFERENCIJOS UŽDAVINIAI:

Skatinti jaunuosius atlikėjus bei mokytojus didinti savo kompetencijas dalyvaujant tarptautinėje konferencijoje.

Suteikti galimybę pedagogams išreikšti savo idėjas, svarstymus jaunosios kartos ugdymo ir auklėjimo organizavimo klausimais.

Pristatyti lietuviškąją muzikos kultūrą užsienio dalyviams bei susipažinti su užsienio dalyvių kultūra, užmezgant naujus tarptautinius bei tarpinstitucinius ryšius.

Kokybiškai suorganizuoti mokslinę-metodinę konferenciją, kurios metu Utenos regiono meno mokyklų mokytojai bei mokiniai, o taip pat dalyviai iš įvairių šalių turės galimybę pasisemti patirties iš Visagine sutelktų Lietuvos ir užsienio muzikos profesionalų pajėgų.

II. KONFERENCIJOS DALYVIAI

Lietuvos muzikos, meno mokyklų mokiniai ir pedagogai, aukštųjų ir specialiųjų vidurinių muzikos įstaigų studentai, mokiniai ir studentai iš užsienio. 

III. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA

III.1. Konferencijos laikas: 2024 m. kovo 8-9 d.

III.2. Konferencija vyks adresu: Festivalio 3 A, Visaginas ir VKC Vilties 5, Visaginas.  Konferencija taip pat bus transliuojama VKMA internetine svetainėje https://vkma.lt

IV. KONFERENCIJOS SĄLYGOS

Konferencijos dalyviai turės pristatyti savo šalies, savo tautos kultūrinį paveldą, tam bus skirta apie 10-15 min. Tai gali būti jų tautos muzikos, choreografijos, literatūros ir folkloro kūrinių pavyzdžiai. Konferencija vyks Tarptautinio Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų konkurso metu. Jos metu kartu su užsienio dalyviais Utenos regiono mokyklų pedagogai, neformaliojo ugdymo pedagogai, Visagino miesto bendruomenių aktyvistai ir svečiai iš kitų Lietuvos miestų skaitys pranešimus apie dėstymo ypatumus bendruomenėje, kur pagrindinė kalba nėra valstybės kalba, papasakos, kaip skatinti pilietiškumo jausmą, išsaugant ryšį su savo kultūrine kilme, kaip perduodama meilė savo šaliai per kultūrą, gerbiant ir apsaugant tautinių mažumų kultūrinę įvairovę.

Kiekvienas pristatymas bus sudarytas iš dviejų dalių: teorijos ir praktikos.  Teorija – mokslinis pranešimas. Praktika – pranešėjo mokinys ar mokiniai,  mokytojai,  kurie atliks muzikinį kūrinį ir pasakos apie savo šalį (laisva forma, tai gali būti pristatymas, šokis, muzikos kūrinys, prezentacija, video medžiaga ir t.t.).

V. MEDŽIAGOS APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMAI

Tekstas pateikiamas anglų kalba ir autorio gimtąja kalba.

Teksto formatas: Word for Windows. Lapo formatas: А4 (210×297 mm). Paraštės: 2,5 cm – iš visų pusių. Šriftas: dydis – 14; tipas – Times New Roman. Pavadinimas spausdinamas didžiosiomis raidėmis, šriftas – pusjuodis, lygiavimas – centrinis. Žemiau, po dviejų eilučių tarpo, mažosiomis raidėmis – autoriaus (-ių) inicialai ir pavardė (s). Kitoje eilutėje – visas organizacijos pavadinimas, miestas. Po dviejų eilučių tarpo pateikiama santrauka, raktiniai žodžiai, po kurių, po dviejų eilučių tarpo – tekstas, tarpai tarp eilučių viengubi, pastraipos įtrauka – 1,25 cm, lygiavimas – pagal plotį. Paveikslėlių pavadinimai ir numeriai pateikiami po paveikslėliais, lentelių pavadinimai ir numeriai – virš lentelių. Lentelės, schemos, piešiniai, formulės (rašomos tik Equation ar MathType redaktoriais, nedaugiau kaip 15 objektų-formulių), grafikai turi likti nurodytų kraštinių ribose (šriftas lentelėse ir paveikslėliuose – nemažesnis kaip 11 pt). Išnašos pateikiamos laužtiniuose skliaustuose. Literatūros sąrašas būtinas.  Perkėlimai neturi būti daromi. 

Trumpesni nei 3 puslapių straipsniai nebus spausdinami. 

Pateikiant elektroninę versiją, kiekvienas straipsnis turi būti kaip atskiras dokumentas (failas). Dokumento pavadinime būtina nurodyti pranešimo temą ir pirmojo autoriaus pavardę. 

Medžiaga, informacija apie autorius ir skenuoti mokėjimo kvitai (atskiruose failuose) siunčiami vienu laišku konferencijos koordinatorei Viktorijai Ksenofontovai adresu: [email protected] iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

Gavęs medžiagą, organizacinis komitetas patvirtina, kad medžiagos tinka publikacijai per dvi dienas. Autoriai, išsiuntę medžiagą elektroniniu paštu ir negavę pranešimo apie jų gavimą iš organizacinio komiteto, prašomi pakartoti paraišką.  

MEDŽIAGA DALYVAUTI KONFERENCIJOJE PRIIMAMA IKI 2023 m. spalio 1 d.  

Informacija apie autorius turi būti pateikta anketoje (Priedas Nr.1). Dokumento (failo), kuriame pateikiama informacija apie autorių, pavadinime prašome nurodyti pirmojo autoriaus pavardę. 

Už straipsnių kalbą atsako jų autoriai. Straipsniai su gramatikos ir rašybos klaidomis nebus publikuojami.

VI. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI:

Visagino kūrybos ir menų akademija

Konferencijos vadovė mokytoja ekspertė Leila Urmanova – Vnukova

IT techninė pagalba Ganna Dzyuban

VšĮ „Meno ir švietimo pasaulis“, VšĮ Visagino edukacijų centras Visagino kultūros centras, Uzbekų kultūros centro Visagino padalinys, Visagino švietimo pagalbos tarnyba ir kiti.

Priedas Nr.1

KONFERENCIJOS REIKALAVIMAI ir ANKETA

Autoriaus vardas, pavardė
Darbovietė, pareigos, įstaiga
Pareigos, katedra be sutrumpinimų, mokslinis laipsnis,

 mokslinis vardas (jei yra) 

Darbovietės, mokyklos adresas
Dalyvio kontaktai – telefono numeris, el. pašto adresas
El. paštas
Telefonas
Straipsnio pavadinimas
Autoriaus pranešimo puslapių skaičius
Metodinės medžiagos pristatymo trukmė
Metodinei medžiagai pristatyti reikalinga įranga / technika
Spausdintas rinkinio egzempliorius (mokamas) taip / ne
Norimas rinkinio egzempliorių kiekis
Аdresas, kuriuo turi būti siunčiamas rinkinys (būtina nurodyti pašto kodą ir gavėjo pavardę) 
Data