Loading...

Konferencija

Dalyvavimas konferencijoje

Mokslinė-metodinė konferencija “Inovatyvūs bei integruoti mokymo metodai įvairių Lietuvos ir pasaulio regionų švietimo sistemose”

MEDŽIAGOS APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMAI

Tekstas pateikiamas anglų kalbą ir autorio gymtąją kalbą.

Teksto formatas: Word for Windows. Lapo formatas: А4 (210×297 mm). Paraštės: 2,5 cm – iš visų pusių. Šriftas: dydis – 14; tipas – Times New Roman. Pavadinimasspausdinamas didžiosiomis raidėmis, šriftas – pusjuodis, lygiavimas – centrinis. Žemiau, po dviejų eilučių tarpo, mažosiomis raidėmis – autoriaus (-ių) inicialai ir pavardė (s). Kitoje eilutėje – visas organizacijos pavadinimas, miestas. Po dviejų eilučių tarpopateikiamasantrauka, raktiniai žodžiai, po kurių, po dviejų eilučių tarpo – tekstas, tarpai tarp eilučių viengubi, pastraipos įtrauka – 1,25 cm, lygiavimas – pagal plotį. Paveikslėlių pavadinimai ir numeriai pateikiami po paveikslėliais, lentelių pavadinimai ir numeriai – virš lentelių. Lentelės, schemos, piešiniai, formulės (rašomos tik Equation ar MathType redaktoriais, nedaugiau kaip 15 objektų-formulių), grafikai turi likti nurodytų kraštinių ribose (šriftas lentelėse ir paveikslėliuose – nemažesnis kaip 11 pt). Išnašos pateikiamoslaužtiniuose skliaustuose.Literatūros sąrašas būtinas. Perkėlimai neturi būti daromi.

Trumpesni nei 3 puslapių straipsniai nebus spausdinami.

Pateikiant elektroninę versiją, kiekvienas straipsnis turi būti kaip atskiras dokumentas (failas). Dokumento pavadinime būtina nurodyti pranešimo temą ir pirmojo autoriaus pavardę.

Medžiaga, informacija apie autorius ir skenuoti mokėjimo kvitai (atskiruose failuose) siunčiami vienu laišku konferencijos vadovei Viktorijai Pobiaržinai adresu: [email protected]iki 2020 m. rugsėjo 17 d.

Gavęs medžiagą, organizacinis komitetas patvirtina, kad medžiagos tinka publikacijai per dvi dienas. Autoriai, išsiuntę medžiagą elektroniniu paštu ir negavę pranešimo apie jų gavimą iš organizacinio komiteto, prašomi pakartoti paraišką.

MEDŽIAGA DALYVAUTI KONFERENCIJOJE PRIIMAMA IKI 2020 m. rugsėjo 17 d.

Informacija apie autorius turi būti pateikta lentelėje. Dokumento (failo), kuriame pateikiama informacija apie autorių, pavadinime prašome nurodyti pirmojo autoriaus pavardę.

Už straipsnių kalbą atsako jų autoriai. Straipsniai su gramatikos ir rašybos klaidomis nebus publikuojami.

taipne