SEMINARAS

Iš ciklo „Integracija į Europos ir pasaulio fortepijono meno kultūrą

Tema ,,Fortepijono pjesių interpretavimas“

2017-12-13, trečiadienis

Kursus veda – JUSTAS DVARIONAS

Eil. Nr. Mokinio  

vardas, pavardė

Mokykla Klasė, gimimo data Mokytojo vardas, pavardė Kūrinys Kūrinio 

trukmė

Vieta, Laikas
 

1

Deimantė Ivanovaitė Zarasų 

meno mokykla

 

V kl. 

2005-02-12

 

Dangira Zavackienė 

 

B. Dvarionas „Serenada“ 

Des-dur iš

,,12 pjesių fortepijonui“

4:00 28 kl. 

10:15 – 10:45

2 Airinga Šapalaitė 

 

Zarasų 

meno mokykla

V kl. 

2005-06-24

Šviesuolė Venclovaitė 

 

B. Dvarionas 

Impromtu

es-moll

4:30 28 kl. 

10:45 – 11:15

3 Aurelija Paškelevičiūtė Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla V kl. 

2007-03-25

L. Urmanova-Vnukova B. Dvarionas „Noktiurnas“ 

Es-dur

3:5 28 kl. 

11:15 – 11:45

4 Marija Semenej Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla V kl. 

2008-01-13

Karina Gurina B. Dvarionas „Humoreska” 1:5 D. salė 

13:30 – 14:00

5 Marina Izmailova 

 

Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla V kl. 

2007-11-06

Irina Guseinova B. Dvarionas ,,Legenda“ 3:00 D. salė 

14:00 – 14:30

6 Marija Kaleničenko Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla VI kl. 

2006-09-17

Karina Gurina B. Dvarionas „Su rogutėm nuo kalniuko” C-dur 2:00 D. salė 

15:00– 15:30

 

7

Erika Čirikaitė 

 

Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla IX kl. 

1999-10-13

Eligija Balbierytė B. Dvarionas „Trys mikropreliudai“ 5:00 D. salė 

15:30 – 16:00

 

 

 

 

SEMINARAS – PRAKTIKUMAS

 iš ciklo „Integracija į Europos ir pasaulio fortepijono meno kultūrą

Tema ,,Fortepijono pjesių interpretavimas“

2017-12-13, trečiadienis

Kursus veda – VERONIKA VITAITĖ

Eil. Nr. Mokinio  

vardas, pavardė

Mokykla Klasė, gimimo data Mokytojo vardas, pavardė Kūrinys Kūrinio 

trukmė

Vieta, laikas
1 Anastasija Gubarenko Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla I kl. 

2010-03-26

 

Natalja Dunajeva C. Kiui. 

„Ispaniškos marionetės“

C-dur

 

1:00 D. salė 

10:15 – 10:45

2 Alina Rutkauskaitė Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla VI kl. 

2007-05-28

 

Žana Arapova J. S. Bach Dvibalsė invencija 

B-dur

 

3:00 D. salė 

10:45 – 11:15

3 Ilja Kovaliov Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla VII kl. 

2005-03-14

 

Olga 

Šinkarenko

3 – balsė invencija 

C-dur

BWV 787

 

2:3 D. salė 

11:15 – 11:45

4 Violeta Bartkun Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla IX kl. 

2002-12-02

Margarita Solovieva J. S. Bach Choralinis preliudas 

f-moll,

BWV 639

1:5 D. salė 

11:45 – 12:15

5 Anastasija Gubarenko Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla I kl. 

2010-03-26

 

Natalja Dunajeva S. Kulau Variacijos 

G-dur

1:00 28 kl., 

13:30 – 14:00

6 Marija Semenej Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla V kl. 

2008-01-13

Karina Gurina J. S. Bach 

Dvibalsė invencija

C-dur

2:00 28 kl. 

14:00 – 14:30

7 Aurelija Paškelevičiūtė Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla V kl. 

2007-03-25

L. Urmanova-Vnukova J. S. Bach 3-balsė invencija 

d-moll Nr.4

2:00 28 kl. 

14:30 – 15:00

8 Jegor Sazanov 

 

 

Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla IV kl. 

2008-01-03

 

Olga Šinkarenko 

 

L. Povilaitis „Baidyklė“ 

iš ciklo „Nuotaikos“

2:5 

 

28 kl. 

15:00 – 15:30

9 Marija Kaleničenko Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla VI kl. 

2006-09-17

Karina Gurina J. S. Bach. Dvibalsė invencija 

a-moll Nr.13

2:5 28 kl. 

15:30 – 16:00