Loading...

Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas – festivalis

Aldona Dvarionaitė

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

VI Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas – festivalis 2020 m. spalio 27-29 d.

Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykloje (adresu: Festivalio g. 3-A, Visaginas)

1. Bendrosios sąlygos:
1.1. Konkurso dalyviai:
Lietuvos muzikos, meno mokyklų mokiniai ir pedagogai, aukštųjų ir specialiųjų vidurinių muzikos įstaigų studentai, mokiniai ir studentai iš užsienio.
1.2. Konkursas rengiamas šioms kategorijoms:
I. Pianistų-solistų kategorija. Dalyviai varžosi 6 amžiaus grupėse:

Amžiaus grupė АAmžius 2020 m. spalio 27 d.Programos trukmė
Aiki 10 metų7-10 min.
B11-13 metų11-15 min.
C14-16 metų16-19 min.
D17-20 metų20-25 min.
E21-30 metų26-30 min.
FMokytojai, amžius neribojamas31-35 min.

II. Pianistų atliekančių fortepijoninius koncertus turas su koncertmeisteriu, II-asis su orkestru):

Amžiaus grupėAmžius 2020 m. spalio 27 d.
C14-16 metų
D17-20 metų
E21-30 metų
FMokytojai, amžius neribojamas

1.3. Antrosios kategorijos dalyviai pasirenka vieną koncertą iš
sąrašo:
1. B. Dvarionas Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 2,
e-moll;
2. L. van Beethoven Koncertas fortepijonui ir orkestrui
Nr. 4, G-dur, op. 58;
3. W. A. Mozart Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 20,
d-moll, KV 466;

1.4. Pirmajame ture koncertai atliekami dviem fortepijonais. 1.5.Dalyviams norintiems profesionalių koncertmeisterių paslaugų pirmojo turo metu reikia papildomai sumokėti 70 € .
(Atlikėjai pelnę aukštus balus kviečiami dalyvauti antrajame ture, kurio metu koncertai atliekami pritariant kameriniam orkestrui);

Konkurso rengimo tvarka

2. Konkurso-festivalio rengimo tvarka:
2.1. Dalyvio pasirodymą vertina tarptautinė vertinimo komisija. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 2.2. Programa pasirenkama individualiai, atliekama atmintinai.

2.2.1. Dalyvių stojamasis mokestis:
I-oji kategorija: А, В amžiaus grupėse mokestis 50 €; C, D – 70 €; E, F – 90 €;
II-oji kategorija: C, D,E,F amžiaus grūpėse mokestis 120 €; Nurodyti mokesčiai turi būti sumokėti banko pavedimu iki 2020 m. rugsėjo 23 dienos.
2.2.2.Atsisakius dalyvauti konkurse stojimo mokestis negrąžinamas. 2.2.3. Visi mokytojai dalyvavę konkurso programoje ir konferencijoje, sumokėję 15 € registracijos mokestį, gauna kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.
2.2.4. Konkurso-festivalio dalyviai patys apmoka kelionės ir kitas išlaidas.
2.2.5. Pedagogai, norintys gauti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, kviečiami atvykti ir be mokinių tokiomis pačiomis sąlygomis.
2.3. Konkurso-festivalio metu bus organizuojamos ekskursijos, rodomi filmai, vieno iš vertinimo komisijos narių meistriškumo pamokos, vyks programiniai koncertai.
2.4. Visos perklausos viešos. Organizatoriams priklauso visos teisės į konkursų ir koncertų įrašus be papildomo apmokėjimo konkurso dalyviams.
2.5. Kiekvienos kategorijos dalyvių pasirodymo eiliškumą nustato organizatoriai remdamiesi dalyvių gimimo liudijimais.
2.6. Konkurso-festivalio laureatai dalyvauja baigiamajame renginyje. 2.7. Konkurso perklausos ir baigiamieji koncertai, organizatoriams leidus, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, internetu ar kitu būdu, įrašomi į garso, vaizdo ir kino juostas, kompaktines kasetes ir plokšteles, kitas laikmenas be papildomo apmokėjimo konkurso dalyviams.
2.8. Konkurso dalyvių atvaizdai ir anketose pateikti duomenys gali būti panaudojami atitinkamoje spausdintoje ir internetinėje medžiagoje.

Reperturas ir programos trukmė

3. Repertuaras ir programos trukmė:
3.1. Visų kategorijų dalyviai privalo atlikti:
1. Baroko ar klasicizmo epochos kompozitorių kūrinį
(kūrinius).
2. Romantizmo epochos ar šiuolaikinės muzikos kūrinį
(kūrinius).
3. Vieną ar daugiau kūrinių iš Aldonos Dvarionaitės
repertuaro:
BALYS DVARIONAS (1904-1972)
MAŽOJI SIUITA (1950-1951)

LITTLE SUITE (1950-1951)

1. Preliudas a-moll Prelude in A minor
2. Valsas a-moll Waltz in A minor
3. Malūnėlis The Windmill
4. Valsas g-moll Waltz in G minor
5. Mažoji rapsodija Little Rhapsody
6. Tema su variacijomis Theme and Variations
7. Noktiurnas c-moll Nocturne in C minor
8. Šokis (skudučių stiliumi)

Dance (in the Manner of Skudučiai)
,,ŽIEMOS ESKIZAI” (1954)

,,WINTER SKETCHES” (1954)
1. Pirmosios snaigės The First Snowflakes
2. Su rogutėm nuo kalniuko Down the Hill in a Sleigh
3. Apsnigtas miškas Snow – Covered Forest
4. Senio Besmegenio susimąstymas A Thoughtful Snowman
5. Čiuožykloje
In the Skating-rink
6. Paukšteliai žiemą Birds in Winter
7. Naujieji Metai The New Year

KETURIOS PJESĖS (1955-1959)

FOUR PIECES (1955-1959)
1. Lopšinė Lullaby 2. Nendrės
The Reeds of the Lake
3. Valsas-ekspromtas (Praeities akimirka)
Valse-Impromptu (A Vision from the Past) 4. Pėdos (Lašai)
Footsteps (Drops)

DEVYNIOS PJESĖS (1965-1966)

NINE PIECES (1965-1966)
1. Preliudas B-dur Prelude in B-flat major
2. Humoreska d-moll Humoresque in D minor
3. Legenda A Legend
4. Menuetas h-moll Minuet in B minor

5. Gavotas e-moll Gavotte in E minor
6. Prie senos varpinės
By the Old Belfry
7. Groteska
Grotesque
8. Noktiurnas f-moll
Nocturne in F-sharp minor
9. Šokis
Dance SONATINOS (1965-1966)

SONATINAS (1965-1966)
1. Sonatina C-dur Sonatina in C major
2. Sonatina gis-moll Sonatina in G-sharp minor
Impromtu Impromptu
Etiudas
Etude
MINIATIŪROS IR ESKIZAI (1958-1972)

MINIATURES AND SKETCHES (1958-1972)
1. Preliudas g-moll Prelude in G minor 2. Miražas
A Mirage
3. Rondino-Humoreska Rondino-Humoresque
4. Intermezzo
5. Humoreska ,,58681″ Humoresque ,,58681″
6. Trys mikropreliudai (I, II, III)
Micropreludes (I, II, III)

Frederikas Šopenas (1810-1849):
1. Baladė g-moll op.23 No1
2. Preliudija e-moll op. 28 No4
3. Preliudija h-moll op. 28 No6
4. Preliudija Des-Dur op.28 No15
5. Preliudija g-moll op.28 No22
6. Etiudas c-moll op.10 No12
7. Noktiurnas Des-Dur op.27 No2
8. ValsasEs-Dur op.18
9. Valsas a-moll op.34 No2
10. Valsas F-Dur op.34 No3
11. Valsas Des-Dur op.64 No1
12. Valsas cis-moll op.64 No2
13. ValsasВ As-Dur op. 69 No1
14. Polonezas fis-moll op.44

Mikalojus Čiurlionis (1875-1911)
1. Preliudas”Ruduo” (“Осень”);
2. Variacija lietuvių liaudies dainos „Bėkit bėreliai“tema “Bekit bareliai”;

Sergejus Rachmaninovas (1873-1943)
1.Etiudas paveikslas E-dur op.33 2. Etiudas paveikslas f-moll Nr.1 2. Preliudija g-moll nr.5op.23

Robertas Šumanas (1810-1856)
“Vaikiškos scenos“ (rinktinės pjesės)

Isaakas Albenisas (1860-1909)
3 pjesės iš ciklo „Iberija“:
“El Abacin”,“El Puerto”, “Navara”

Ferencas Listas (1811-1886)
Ciklas „Klajonių metai“ (Venecija ir Neapolis) “Gondoljera”;
“Kancona”;
“Tarantella”;
“Vengrø Rapsodija” Nr.8;

Choakin Turina (1882-1949)
“La belle mucienne” op.73 Nr. 4; “La Sevillane joyeuse” op.73 Nr. 5;

Johanesas Bramsas (1833-1897)
Intermecco, A-dur; Intermecco, Es-moll;

Kompozitorių kūriniai fortepijonui:

Aleksandras Skriabinas (1871-1915)

Morisas Ravelis (1875-1937)

Manuelis de Falja (1876-1946)

Karolis Šimanovskis (1882-1937)

Darbotvarkė

2020 m. spalio 27 d.-28 d. dalyvių atvykimas ir registracija Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykloje adresu: Festivalio g. 3-A, Visaginas, repeticijos;
Tarptautinio konkurso-festivalio atidarymas ;
spalio 27-29 d. Konkurso programa, meistriškumo pamokos, video, koncertai;
spalio 29 d. Ekskursijos, mokslinė konferencija, konkurso- festivalio uždarymas, diplomų įteikimas. Laureatų koncertas;

Prizai ir apdovanojimai

5.1. Konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų diplomais.
5.2 Sėkmingai pasirodę dalyviai apdovanojami diplomais.
5.3 Specialūs prizai gali būti paskirti:
už geriausią kūrinio iš Aldonos Dvarionaitės repertuaro atlikimą; už geriausią baroko epochos kūrinio atlikimą;
už geriausią klasicizmo epochos kūrinio atlikimą;
už geriausią romantizmo epochos kūrinio atlikimą;
už geriausią šiuolaikinio lietuvių kompozitorių kūrinio atlikimą. Galimi ir kiti prizai.
5.4. Grand Prix laimėtojams bus skirtos piniginės premijos. Numatytas laureatų skaičius (įskatant visas amžiaus kategorijas): ne daugiau 30 laureatų ir 2 Pagrindiniai prizai Gran Prix.

Paraiškų teikimo tvarka

Dalyvių paraiškos priimamos nuo 2020 rugpjūčio 1 iki 2020 m. rugsėjo 15 d. imtinai.
Dalyviai gali užpildyti anketą internete: https://arteduc.eu/ Anketa pildoma didžiosiomis raidėmis.

7. Norintys dalyvauti mokslinėje-metodinėje konferencijoje “Inovatyvūs bei integruoti mokymo metodai įvairių Lietuvos ir pasaulio regionų švietimo sistemose” atsiunčia pranešimo tezes gimtąja ir anglų kalbomis 1 A4 formato puslapio formatu (12 šriftas)

konferencijos vadovei Viktorijai Pobiaržinai adresu:

[email protected] iki 2020 m. rugsėjo 23 d. Informacija teikiama telefonais:

Projekto koordinatorė (paraiškų teikimo klausimais) [email protected]

+370 650 57331 Ganna Dzyuban

Konkurso-festivalio naujienas galite sekti svetainėje http://.arteduc.eu//, taip pat kviečiame pamėgti mūsų oficialų puslapį socialiniame tinkle ,,Facebook „Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas-festivalis“

Dalyvio mokestį pervesti iki 2020 m. rugsėjo 27 d. Gavėjas: VšĮ „Meno ir švietimo pasaulis“
Įmonės kodas: 303203286
Adresas: Statybininkų 5-16, Visaginas LT-31137 IBAN LT08 7300 0101 3772 2452 „Swedbank” AB BIC: HABALT22

Apgyvendinimo sąlygos:

Pasiteirauti ir rezervuoti galima tel.+370 656 30470

Dalyvio anketa

Veronika Vitaite

Veronika VITAITĖ

LIETUVA

Pianistė, Lietuvai nusipelniusi artistė,

LR Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė,

2003 m. apdovanota Vytauto Didžiojo ordinu

dvarionas

Justas DVARIONAS

LIETUVA

M. K. Čiurlionio menų gimnazijos mokytojas ekspertas,

Tarptautinių konkursų laureatas,

EMCY (European Music Competitions for Youth – Europos Jaunimo

Muzikos Konkursų Asociacijos) viceprezidentas

Gleb Belyaev

Gleb BELYAEV

LATVIJA

Pianistas, tarptautinių konkursų laureatas,

muzikos ir meno fakulteto docentas Daugpilyje

Marija Korecka-Sozkowska

Marija KORECKA-SOZKOWSKA

LENKIJA

Pianistė, Lodzės G. ir K. Bacevičių muzikos akademijos profesorė

ir fortepijono katedros vedėja, Varšuvos muzikos

draugijos vicepirmininkė bei F. Chopino draugijos narė

Gabriele Zaidyte

Gabrielė ŽAIDYTĖ

LIETUVA

Kultūros diplomatė, meno istorikė ir kultūros vadybininkė,

UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros prie

Vilniaus dailės akademijos steigėja ir pirmoji jos vadovė,

Buvusi LR kultūros atašė Ukrainoje, Gruzijoje ir Vokietijoje Europos

kultūros parlamento narė

Leila Umanova-Vnukova

Leila URMANOVA - VNUKOVA

LIETUVA

Mokytoja ekspertė Visagino Č. Sasnausko meno mokyklos,

konkurso – festivalio autorė, organizacinio komiteto pirmininkė,

Marat Gumarov

Marat GUMAROV

UZBEKISTANAS

Pianistas, tarptautinių konkursų laureatas,

Uzbekistano Valstybinės konservatorijos fortepijono katedros profesorius.