Loading...

Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas – festivalis

Aldona Dvarionaitė

SOLO CATEGORY

GRATITUDE for participation

Elgars Murāns Age group E (Latvia)

DIPLOMA FOR

Flavie Gordobil Age group A (United Kingdom)

Darja Margun Age group B (Lithuania)

Viltė Kišonaitė Age group C (Lithuania)

Marija Normontaitė Age group D (Lithuania)

Ina Narkutė Age group D (Lithuania)

Jana Pupeļa Age group E (Latvia)

III PRIZE

Darina Čepiolkina Age group A (Lithuania)

Domilė Šaltenytė Age group B (Lithuania)

Milda Marija Kiškūnaitė Age group C (Lithuania)

Gustas Perskaudas Age group C (Lithuania)

Viktorija Vorobjovaitė Age group D (Lithuania)

Anna Dusmuratova Age group D (Russia)

Olha Denysiuk Age group E (Ukraine)

II PRIZE

Sofija Pociūtė Age group A (Lithuania)

Pijus Pirogovas Age group B (Lithuania)

Natanas Bairakas Age group E (Lithuania)

 

I PRIZE

Benediktas Galvydis Age group B (Lithuania)

Povilas Norkūnas Age group C (Lithuania)

Simonas Miknius Age group D (Lithuania)

 

GRAND PRIX

Jurgis Aleknavičius Age group F (Lithuania)
250 euros prize
 

SOLO WITH ORCHESTRA category

Anna Dusmuratova Age group D    III place (Russia)

Izabelė Orlaitė Age group C   I place (Lithuania)

Lilija Gilmanova Age group F  GRAND PRIX (Uzbekistan – Germany)

 

 

SPECIAL PRIZES:

Best performance of Aldona Dvarionaitė‘s repertoire SOFIJA POCIŪTĖ AGE GROUP A (Lithuania)

Best performance of Baroque work POVILAS NORKŪNAS AGE GROUP C (Lithuania)

Best performance of Classical work JURGIS ALEKNAVIČIUS AGE GROUP F (Lithuania)

Best performance of Romanticism work SIMONAS MIKNIUS AGE GROUP D (Lithuania)

Best performance of Lithuanian contemporary music composer‘s work DOMILĖ ŠALTENYTĖ AGE GROUP B (Lithuania)

Repertuaras ir programos trukmė

I – osios pianistų solistų kategorijos repertuaras:

3.1. Visų amžiaus grupių dalyviai privalo atlikti:

  1. Baroko ar klasicizmo epochos kompozitorių kūrinį (-ius)
  2. Romantizmo epochos ar šiuolaikinės muzikos kūrinį (-ius)
  3. Vieną ar daugiau kūrinių iš Aldonos Dvarionaitės repertuaro:

BALYS DVARIONAS (1904-1972)

MAŽOJI SIUITA (1950-1951) 

LITTLE SUITE (1950-1951) 

1. Preliudas a-moll

Prelude in A minor

2. Valsas a-moll

Waltz in A minor

3. Malūnėlis 

The Windmill

4. Valsas g-moll

Waltz in G minor

5. Mažoji rapsodija

Little Rhapsody

6. Tema su variacijomis

Theme and Variations

7. Noktiurnas c-moll

Nocturne in C minor

8. Šokis (skudučių stiliumi)

    Dance (in the Manner of Skudučiai)

,,ŽIEMOS ESKIZAI“ (1954)

,,WINTER SKETCHES“ (1954)

1. Pirmosios snaigės

    The First Snowflakes   

2. Su rogutėm nuo kalniuko

    Down the Hill in a Sleigh

3. Apsnigtas miškas

    Snow – Covered Forest

4. Senio Besmegenio susimąstymas

    A Thoughtful Snowman

5. Čiuožykloje

    In the Skating-rink

6. Paukšteliai žiemą

    Birds in Winter

7. Naujieji Metai

    The New Year 

KETURIOS PJESĖS (1955-1959) 

FOUR PIECES (1955-1959)

1. Lopšinė

    Lullaby      

2. Nendrės 

    The Reeds of the Lake

3. Valsas – ekspromtas (Praeities akimirka) 

    Valse – Impromptu (A Vision from the Past)

4. Pėdos (Lašai)

           Footsteps (Drops)

DEVYNIOS PJESĖS (1965-1966) 

NINE PIECES (1965-1966)

1. Preliudas B-dur

    Prelude in B-flat major

2. Humoreska d-moll

    Humoresque in D minor

3. Legenda

    A Legend

4. Menuetas h-moll

    Minuet in B minor

 5. Gavotas e-moll   

    Gavotte in E minor

6. Prie senos varpinės

    By the Old Belfry 

7. Groteska

    Grotesque

8. Noktiurnas f-moll 

    Nocturne in F-sharp minor

9. Šokis

    Dance

SONATINOS (1965-1966) 

SONATINAS (1965-1966)                             

1. Sonatina C-dur  // Sonatina in C major

2. Sonatina gis-moll // Sonatina in G-sharp minor

    Impromtu  // Impromptu

    Etiudas // Etude

MINIATIŪROS IR ESKIZAI (1958-1972)

MINIATURES AND SKETCHES (1958-1972)

     1. Preliudas g-moll

    Prelude in G minor

    2. Miražas

    A Mirage

    3. Rondino-Humoreska

    Rondino-Humoresque

    4. Intermezzo

    5. Humoreska ,,58681“

    Humoresque ,,58681“

    6. Trys mikropreliudai (I, II, III)

     Micropreludes (I, II, III) 

FREDERIKAS ŠOPENAS (1810-1849):

 1. Baladė g-moll op.23 №1
 2. Preliudija e-moll op. 28 №4
 3. Preliudija h-moll op. 28 №6
 4. Preliudija Des-Dur op.28 №15
 5. Preliudija g-moll op.28 №22
 1. Etiudas c-moll op.10 №12
 2. Noktiurnas Des-Dur op.27 №2
 3. ValsasEs-Dur op.18
 4. Valsas a-moll op.34 №2
 5. Valsas F-Dur op.34 №3
 6. Valsas Des-Dur op.64 №1
 7. Valsas cis-moll op.64 №2
 8. ValsasВ As-Dur op. 69 №1 
 9. Polonezas fis-moll op.44

MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS (1875-1911)

1. Preliudas „Ruduo“ („Осень“);
2. Variacija lietuvių liaudies dainos „Bėkit bareliai“ tema 

„Bėkit bareliai“;

SERGEJUS RACHMANINOVAS (1873-1943)

1. Etiudas paveikslas E-dur op. 33

2. Etiudas paveikslas f-moll Nr. 1
2. Preliudija g-moll Nr.5, op. 23

ROBERTAS ŠUMANAS (1810-1856)

 „Vaikiškos scenos“ (rinktinės pjesės)

 ISAAKAS ALBENISAS (1860-1909)

3 pjesės iš ciklo „Iberija“: 

“El Abacin”, “El Puerto”, “Navara”

FERENCAS LISTAS (1811-1886)

Ciklas „Klajonių metai“ (Venecija ir Neapolis)

 “Gondoljera”;
“Kancona”;
“Tarantella”;

“Vengriška Rapsodija” Nr. 8;

CHOAKIN TURINA (1882-1949)

“La belle mucienne” Nr. 4, op.73;

“La Sevillane joyeuse” Nr. 5, op.73;

JOHANESAS BRAMSAS  (1833-1897)

Intermecco, A-dur;

Intermecco, Es-moll;

Kompozitorių kūriniai fortepijonui: 

ALEKSANDRAS SKRIABINAS (1871-1915)

MORISAS RAVELIS (1875-1937) 

MANUELIS DE FALJA (1876-1946)

KAROLIS ŠIMANOVSKIS (1882-1937) 

4. Konkurso-festivalio rengimo tvarka:

4.1. Dalyvio pasirodymą vertina tarptautinė vertinimo komisija. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 

4.2. Programa pasirenkama individualiai, atliekama atmintinai.

4.3. Konkurso-festivalio metu bus organizuojamos ekskursijos, rodomi filmai, vieno iš vertinimo komisijos narių meistriškumo pamokos, vyks programiniai koncertai.

4.4. Visos perklausos viešos. Organizatoriams priklauso visos teisės į konkursų ir koncertų įrašus be papildomo apmokėjimo konkurso dalyviams.

4.5. Kiekvienos kategorijos dalyvių pasirodymo eiliškumą nustato organizatoriai, remdamiesi dalyvių gimimo liudijimais.

4.6. Žiuri turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą jam viršijus programos trukmės laiką.

4.7. Konkurso-festivalio laureatai dalyvauja baigiamajame renginyje.

4.8. Konkurso perklausos ir baigiamieji koncertai, organizatoriams leidus, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, internetu ar kitu būdu, įrašomi į garso, vaizdo ir kino juostas, kompaktines kasetes ir plokšteles, kitas laikmenas be papildomo apmokėjimo konkurso dalyviams. 

4.9. Visuomenės informavimo tikslu, konkurso – festivalio metu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl konkurso – festivalio dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Konkurso – festivalio nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiamos renginio organizatoriaus interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse informuojant apie konkursą – festivalį.

4.10 Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka patys konkurso – festivalio dalyviai.

5. Darbotvarkė: 

 1. 2023 m. lapkričio 21 – 23 d. dalyvių atvykimas ir registracija Visagino kūrybos ir menų akademijos adresu: Festivalio g. 3-A, Visaginas, repeticijos; 
 2. 2023 m. lapkričio 22 d. Tarptautinio konkurso-festivalio ir konferencijos atidarymas;
 3. 2023 m. lapkričio 21 – 23 d. konkurso programa, meistriškumo pamokos, autoriniai seminarai, videoteka, koncertai, tarptautinė mokslinė-metodinė konferencija;
 4. 2023 m. lapkričio 23 d. ekskursijos, mokslinė konferencija, konkurso-festivalio uždarymas, diplomų įteikimas. Laureatų koncertas.
 5. 2023 m. lapkričio 24 d. Išvykimas

6. Prizai ir apdovanojimai 

6.1. Konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų diplomais. 

6.2. Sėkmingai pasirodę dalyviai apdovanojami diplomais. 

6.3. Specialūs prizai gali būti skirti: 

už geriausią kūrinio iš Aldonos Dvarionaitės repertuaro atlikimą; 

už geriausią baroko epochos kūrinio atlikimą; 

už geriausią klasicizmo epochos kūrinio atlikimą; 

už geriausią romantizmo epochos kūrinio atlikimą; 

už geriausią šiuolaikinio lietuvių kompozitorių kūrinio atlikimą. 

Galimi ir kiti prizai.

Grand Prix laimėtojams bus skirtos piniginės premijos. Numatytas laureatų skaičius (įskatant visas amžiaus kategorijas): ne daugiau 30 laureatų ir 2 pagrindiniai prizai Grand Prix.

Paraiškų teikimo tvarka

7. Paraiškų teikimo tvarka:

Dalyvių paraiškos priimamos nuo 2023 rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. spalio 11 d. imtinai.

Dalyvio anketą rasite: https://arteduc.eu//. Kontaktinis asmuo – koordinatorė Evelina Visockytė 

8. Norintys dalyvauti mokslinėje-metodinėje konferencijoje „Vaikų ir jaunimo pilietinės savimonės formavimas muzikos pagalba” atsiunčia pranešimo tezes gimtąja ir anglų kalbomis 1 A4 formato puslapio formatu (12 šriftas) konferencijos vadovei Viktorijai Pobiaržinai adresu: [email protected] nuo 2023 m. rugpjučio 1 d. iki 2023 m. spalio 1 d.

Konkurso koordinatorė:

Evelina Visockytė: [email protected], +37062736397

Susisiekite dėl informacijos apie dalyvių registraciją ir apmokėjimus.

Konkurso – festivalio naujienas galite sekti svetainėje: https://arteduc.eu//, www.vkma.lt

Konkurso vadovė Leila Urmanova – Vnukova +37068773897

Taip pat kviečiame pamėgti mūsų oficialų puslapį socialiniame tinkle ,,Facebook: „Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas – festivalis“.

Dalyvių paraiškos priimamos nuo 2023 rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. spalio 11 d. imtinai.

Dalyvio anketą rasite: https://arteduc.eu//. Kontaktinis asmuo – koordinatorė Evelina Visockytė 

 

Spustelėkite šią nuorodą:

Paraiškos forma 2023

8. Norintys dalyvauti mokslinėje-metodinėje konferencijoje „Vaikų ir jaunimo pilietinės savimonės formavimas muzikos pagalba” atsiunčia pranešimo tezes gimtąja ir anglų kalbomis 1 A4 formato puslapio formatu (12 šriftas) konferencijos vadovei Viktorijai Pobiaržinai adresu: [email protected] nuo 2023 m. rugpjučio 1 d. iki 2023 m. spalio 1 d.

Konkurso koordinatorė:

Evelina Visockytė: [email protected], +37062736397

Susisiekite dėl informacijos apie dalyvių registraciją ir apmokėjimus.

Konkurso – festivalio naujienas galite sekti svetainėje: https://arteduc.eu//, www.vkma.lt

Konkurso vadovė Leila Urmanova – Vnukova +37068773897

Taip pat kviečiame pamėgti mūsų oficialų puslapį socialiniame tinkle ,,Facebook: „Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas – festivalis“.

9. Dalyvio mokestis: 

9.1. I-oji kategorija: А, В amžiaus grupėse mokestis 60 €; C, D – 80 €; E, F – 100 €; 

9.2. II-oji kategorija: C, D, E, F amžiaus grupėse mokestis 150 €.

9.3. II-os kategorijos dalyviams, norintiems profesionalių koncertmeisterių paslaugų pirmojo turo metu, papildomai reikia sumokėti – 60 eur (viena repeticija salėje ir pasirodymas konkurse).

9.3. Nurodyti mokesčiai turi būti sumokėti banko pavedimu iki 2023 m. spalio 11 dienos.  

9.4. Atsisakius dalyvauti konkurse dalyvio mokestis negrąžinamas. 

9.5. Mokytojai, dalyvavę konkurso programoje, meistriškumo kursuose ir konferencijoje, turi sumokėti 30 € registracijos mokestį.

10. KONKURSO – FESTIVALIO ORGANIZATORIAI 

Visagino kūrybos ir menų akademija ir VšĮ „Meno ir švietimo pasaulis“. 

11. KONKURSO – FESTIVALIO PARTNERIAI: 

LMD „XXI amžiaus muzika ir švietimas“; Balio Dvariono labdaros ir paramos fondas; Utenos ir Ignalinos M.Petrausko muzikos mokyklos, Valstybinė Uzbekistano konservatorija; Visagino švietimo pagalbos tarnyba it kiti.

12. Dalyvio mokestį pervesti iki 2023 m. spalio 11 d.

Gavėjas: VšĮ „Meno ir švietimo pasaulis“

Įmonės kodas: 303203286

Adresas: Statybininkų 5-16, Visaginas LT-31137

IBAN LT08 7300 0101 3772 2452 „Swedbank” AB 

BIC: HABALT22

Veronika Vitaite

Veronika VITAITĖ

ЛИТВА

Пианистка, заслуженная артистка Литвы,

лауреат премии культуры и искусства Правительства Литовской Республики,

награждена орденом Витаутаса Великого в 2003 г.

dvarionas

Justas DVARIONAS

ЛИТВА

Доцент музыкальной академии университета им. Витаутаса Великого,
учитель школы молодых музыкантов им. Переселла, Лауреат международных конкурсов, Вице-президент ассоциации музыкальных конкурсов молодежи Европы

raffi

Raffi KHARAJANYAN

ЛАТВИЯ

Профессор, председатель ассоциации национальных культурных обществ Латвии им. И. Козакевич,
член союза композиторов Латвийской Республики

Marija Korecka-Sozkowska

Marija KORECKA-SOZKOWSKA

ПОЛЬША

Пианистка, профессор, заведующая кафедры по фортепиано в Г. и К. Бацевич Музыкальной Академии

и вице-президент музыкального общества Варшавы, член общества Ф. Шопена

Leila Umanova-Vnukova

Leila URMANOVA - VNUKOVA

ЛИТВА

Пианистка, учитель-эксперт Висагинской школы искусств им.Ч. Саснаускаса,
руководитель конкурса-фестиваля, председатель организационного комитета

Marat Gumarov

Marat GUMAROV

УЗБЕКИСТАН

Пианист, лауреат международных конкурсов,

заведующий фортепианным отделением,

профессор Государственной консерватории Узбекистана.

NAP_4466

Gulnara KURAMBAYEVA

Казахстан

Пианистка,
педагог фортепианного отделения Государственной консерватории Казахстана

Olena PILATIUK

Украина

Доцент кафедры Львовской национальной музыкальной академии имени М.В. Лысенко

Irena GULZAROVA-KELLER

Швейцария

Пианистка,
педагог педагогического университета Цюриха и музыкальной школы молодых музыкантов