VII KONKURSAS

TARPTAUTINIS ALDONOS DVARIONAITĖS JAUNŲJŲ PIANISTŲ IR MOKYTOJŲ KONKURSAS – FESTIVALIS

ALDONA DVARIONAITĖ

VII Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas festivalis

2024 m. kovo 8 – 11 d.

Visagino kūrybos ir menų akademija

(Vilties g. 16, Visaginas)

Globėjai: Lietuvos kultūros taryba, Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės, Visagino miesto meras

NUOSTATAI

1. BENDROSIOS SĄLYGOS:

1.1. Konkurso dalyviai:

Lietuvos muzikos, meno mokyklų mokiniai ir pedagogai, aukštųjų ir menų gimnazijos, muzikos įstaigų studentai, mokiniai ir studentai iš užsienio.

1.2. Konkursas rengiamas šioms kategorijoms:

I Pianistų solistų kategorija. Dalyviai varžosi šešiose amžiaus grupėse:

Amžiaus

grupė

Amžius 2024 m. kovo 8 d. Programos trukmė
А  iki 10 metų 7-10 min.
В 11-13 metų 11-15 min.
С 14-16 metų 16-19 min.
D 17-20 metų 20-25 min.
E 21-30 metų 26-30 min.
F Mokytojai, amžius neribojamas 31-35 min.

 II Pianistų, atliekančių fortepijoninius koncertus kategorija (I-asis turas su koncertmeisteriu, II-asis su orkestru):

Amžiaus

grupė

Amžius 2024 m.

kovo 8 d.

B Iki 13 metų
С 14-16 metų
D 17-20 metų
E 21-30 metų
F Mokytojai, amžius neribojamas

1.3. Antrosios kategorijos dalyviai pasirenka vieną koncertą iš sąrašo:

 1. B. Dvarionas Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 2,

e-moll;

 1. L. van Beethoven Koncertas fortepijonui ir orkestrui

Nr. 4, G-dur, op. 58;

 1. W. A. Mozart Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 20, d-moll, KV 466;

 2. J. Andrejevas Mini Koncertas fortepijonui ir

  Orkestrui C-dur.

  1.4. Pirmajame ture koncertai atliekami dviem fortepijonais.

  1.5. Atlikėjai pelnę aukštus balus kviečiami dalyvauti antrajame ture, kurio metu koncertai atliekami pritariant simfoniniam orkestrui;

  2. I – osios pianistų solistų kategorijos repertuaras:

  2.1. Visų amžiaus grupių dalyviai privalo atlikti:

  1. Baroko ar klasicizmo epochos kompozitorių kūrinį (-ius)

  1. Romantizmo epochos ar šiuolaikinės muzikos kūrinį (-ius)

  2. Vieną ar daugiau kūrinių iš Aldonos Dvarionaitės repertuaro:

  BALYS DVARIONAS (1904-1972)

  MAŽOJI SIUITA (1950-1951)

  LITTLE SUITE (1950-1951)

  1. Preliudas a-moll

  Prelude in A minor

  2. Valsas a-moll

  Waltz in A minor

  3. Malūnėlis

  The Windmill

  4. Valsas g-moll

  Waltz in G minor

  5. Mažoji rapsodija

  Little Rhapsody

  6. Tema su variacijomis

  Theme and Variations

  7. Noktiurnas c-moll

  Nocturne in C minor

  8. Šokis (skudučių stiliumi)

  Dance (in the Manner of Skudučiai)

  ,,ŽIEMOS ESKIZAI“ (1954)

  ,,WINTER SKETCHES“ (1954)

  1. Pirmosios snaigės

  The First Snowflakes

  2. Su rogutėm nuo kalniuko

  Down the Hill in a Sleigh

  3. Apsnigtas miškas

  Snow – Covered Forest

  4. Senio Besmegenio susimąstymas

  A Thoughtful Snowman

  5. Čiuožykloje

  In the Skating-rink

  6. Paukšteliai žiemą

  Birds in Winter

  7. Naujieji Metai

  The New Year

  KETURIOS PJESĖS (1955-1959)

  FOUR PIECES (1955-1959)

  1. Lopšinė

  Lullaby

  2. Nendrės

  The Reeds of the Lake

  3. Valsas-ekspromtas (Praeities akimirka)

  Valse-Impromptu (A Vision from the Past)

  4. Pėdos (Lašai)

  Footsteps (Drops)

  DEVYNIOS PJESĖS (1965-1966)

  NINE PIECES (1965-1966)

  1. Preliudas B-dur

  Prelude in B-flat major

  2. Humoreska d-moll

  Humoresque in D minor

  3. Legenda

  A Legend

  4. Menuetas h-moll

  Minuet in B minor

  5. Gavotas e-moll

  Gavotte in E minor

  6. Prie senos varpinės

  By the Old Belfry

  7. Groteska

  Grotesque

  8. Noktiurnas f-moll

  Nocturne in F-sharp minor

  9. Šokis

  Dance

  SONATINOS (1965-1966)

  SONATINAS (1965-1966)

  1. Sonatina C-dur // Sonatina in C major

  2. Sonatina gis-moll // Sonatina in G-sharp minor

  Impromtu // Impromptu

  Etiudas // Etude

  MINIATIŪROS IR ESKIZAI (1958-1972)

  MINIATURES AND SKETCHES (1958-1972)

  1. Preliudas g-moll

  Prelude in G minor

  2. Miražas

  A Mirage

  3. Rondino-Humoreska

  Rondino-Humoresque

  4. Intermezzo

  5. Humoreska ,,58681

  Humoresque ,,58681

  6. Trys mikropreliudai (I, II, III)

  Micropreludes (I, II, III)

  FREDERIKAS ŠOPENAS (1810-1849):

  1. Baladė g-moll op.23 №1

  2. Preliudija e-moll op. 28 №4

  3. Preliudija h-moll op. 28 №6

  4. Preliudija Des-Dur op.28 №15

  5. Preliudija g-moll op.28 №22

  6. Etiudas c-moll op.10 №12

  7. Noktiurnas Des-Dur op.27 №2

  8. ValsasEs-Dur op.18

  9. Valsas a-moll op.34 №2

  10. Valsas F-Dur op.34 №3

  11. Valsas Des-Dur op.64 №1

  12. Valsas cis-moll op.64 №2

  13. ValsasВ As-Dur op. 69 №1

  14. Polonezas fis-moll op.44

  MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS (1875-1911)

  1. Preliudas „Ruduo („Осень„);
  2. Variacija lietuvių liaudies dainos
  „Bėkit bareliai“ tema

  Bėkit bareliai;

  ROBERTAS ŠUMANAS (1810-1856)

  Vaikiškos scenos“ (rinktinės pjesės)

  ISAAKAS ALBENISAS (1860-1909)

  3 pjesės iš ciklo „Iberija“:

  “El Abacin”,“El Puerto”, “Navara”


  FERENCAS LISTAS (1811-1886)

  Ciklas „Klajonių metai“ (Venecija ir Neapolis)

  “Gondoljera”;
  “Kancona”;
  “Tarantella”;

  Vengriška Rapsodija” Nr. 8;

  CHOAKIN TURINA (1882-1949)

  “La belle mucienne” Nr. 4, op.73;

  “La Sevillane joyeuse” Nr. 5, op.73;

  JOHANESAS BRAMSAS (1833-1897)

  Intermecco, A-dur;

  Intermecco, Es-moll;

  Kompozitorių kūriniai fortepijonui:

  MORISAS RAVELIS (1875-1937)

  MANUELIS DE FALJA (1876-1946)

  KAROLIS ŠIMANOVSKIS (1882-1937)

3. Konkurso-festivalio rengimo tvarka:

3.1. Dalyvio pasirodymą vertina tarptautinė vertinimo komisija. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

3.2. Programa pasirenkama individualiai, atliekama atmintinai.
3.3. Konkurso-festivalio metu bus organizuojamos ekskursijos, vieno iš vertinimo komisijos narių meistriškumo pamokos, vyks programiniai koncertai.

3.4. Visos perklausos viešos. Organizatoriams priklauso visos teisės į konkursų ir koncertų įrašus be papildomo apmokėjimo konkurso dalyviams.

3.5. Kiekvienos kategorijos dalyvių pasirodymo eiliškumą nustato organizatoriai burtų keliu, atsižvelgiant į dalyvių gimimo datą. Apie repeticijų ir pasirodymų laiką informuosime po eiliškumo nustatymo. Pastabos: laikas gali būti koregojamas, dėl konkurso dalyvio neatvykimo.

3.6. Žiuri turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą jam viršijus programos trukmės laiką.

3.7. Konkurso-festivalio laureatai dalyvauja baigiamajame renginyje.

3.8. Konkurso perklausos ir baigiamieji koncertai, organizatoriams leidus, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, internetu ar kitu būdu, įrašomi į garso, vaizdo ir kino juostas, kompaktines kasetes ir plokšteles, kitas laikmenas be papildomo apmokėjimo konkurso dalyviams.

3.9. Visuomenės informavimo tikslu, konkurso – festivalio metu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl konkurso – festivalio dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Konkurso – festivalio nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiamos renginio organizatoriaus interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse informuojant apie konkursą – festivalį.

3.10 Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka patys konkurso – festivalio dalyviai.
3.11 LR Vyriausybei paskelbus karantiną ar uždraudus / apribojus viešus renginius, konkursas – festivalis bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Tokiu atveju konkurso – festivalio organizavimo tvarka ir sąlygos bus paskelbtos atskiru pranešimu.

4. Darbotvarkė:

 • 2024 m. kovo 8 – 11 d. dalyvių atvykimas ir registracija Visagino kūrybos ir menų akademijos adresu: Vilties 16, Visaginas, repeticijos;

 • 2024 m. kovo 8 d. Tarptautinio konkurso –- festivalio ir konferencijos atidarymas;

 • 2024 m. kovo 8– 11 d. konkurso programa, meistriškumo pamokos, video, koncertai, tarptautinė mokslinė – metodinė konferencija;

 • 2024 m. kovo 8-11 d. ekskursijos, mokslinė konferencija, konkurso – festivalio uždarymas, diplomų įteikimas. Laureatų koncertas.

5. Prizai ir apdovanojimai

5.1. Konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų diplomais.

5.2. Sėkmingai pasirodę dalyviai apdovanojami diplomais.

5.3. Specialūs prizai gali būti skirti:

už geriausią kūrinio iš Aldonos Dvarionaitės repertuaro atlikimą;

už geriausią baroko epochos kūrinio atlikimą;

už geriausią klasicizmo epochos kūrinio atlikimą;

už geriausią romantizmo epochos kūrinio atlikimą;

už geriausią šiuolaikinio lietuvių kompozitorių kūrinio atlikimą.

Galimi ir kiti prizai.

5.4. Grand Prix laimėtojui gali būti skirta piniginė premija, Grand Prix laimėtojų gali būti po vieną iš: I – pianistų – solistų kategorijos ir iš II – pianistų, atliekančių fortepijoninius koncertus. Numatytas laureatų skaičius (įskaitant visas amžiaus kategorijas) – ne daugiau 30.

6. Paraiškų teikimo tvarka:

Dalyvių paraiškos priimamos nuo 2023 m. gruodžio 1 d. iki 2024 m. vasario 1 d. imtinai. Dalyvio anketą rasite: https://arteduc.eu//

7. Norintys dalyvauti mokslinėje-metodinėje konferencijoje

Vaikų ir jaunimo pilietinės savimonės formavimas muzikos pagalba” atsiunčia pranešimo tezes gimtąja ir anglų kalbomis 1 A4

formato puslapio formatu (12 šriftas) konferencijos vadovei Viktorijai

Ksenofontovai adresu: [email protected] nuo rugsėjo 1 d. iki 2024 m. vasario 1 d.

Konkurso koordinatoriai:

Jolanta Kundrotaitė [email protected]+37069931852

Jevgenija Surceva: [email protected], mob. tel. +37060126839.

 Susisiekite dėl informacijos apie dalyvių registraciją ir apmokėjimus.

Konkurso –festivalio naujienas galite sekti svetainėje: https://arteduc.eu//, www.vkma.lt

Konkurso – festivalio direktorė Leila Urmanova – Vnukova

+37068773897

Taip pat kviečiame pamėgti mūsų oficialų puslapį socialiniame tinkle ,,Facebook „Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas-festivalis“.

Dalyvių paraiškos priimamos nuo 2023-12-01.
Atsisiųskite formą į savo kompiuterį, užpildykite ją ir el. paštu:
[email protected]

Spustelėkite šią nuorodą:
Prašymo forma 2023 m.

 

prie paraiškos formos turi būti pridėta nuotrauka, paso kopija ir dalyvio mokesčio kopija. Jei turite klausimų dėl paraiškos teikimo tvarkos ar anketos užpildymo, susisiekite su konkurso-festivalio koordinatorė Evelina Visockytė el. paštu: [email protected]

8. Dalyvių stojamasis mokestis:

8.1. I-oji kategorija: А, В amžiaus grupėse mokestis 60 €;

C, D – 80 €; E, F – 100 €;

8.2. II-oji kategorija: C, D, E, F amžiaus grupėse mokestis 150 €;

Nurodyti mokesčiai turi būti sumokėti banko pavedimu iki 2024 m. vasario 1 dienos.

8.3. II-os kategorijos dalyviams, norintiems profesionalių koncertmeisterių paslaugų pirmojo turo metu, papildomai reikia sumokėti – 60 eur (viena repeticija salėje ir pasirodymas konkurse).

8.4. Atsisakius dalyvauti konkurse stojamasis mokestis negrąžinamas.

8.5. Mokytojai, dalyvavę konkurso programoje, meistriškumo kursuose ir konferencijoje, turi sumokėti 30 € registracijos mokestį.

KONKURSO – FESTIVALIO PAGRINDINIS ORGANIZATORIUS VšĮ „Meno ir švietimo pasaulis“ KONKURSO – FESTIVALIO ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI: Visagino kūrybos ir menų akademija;

LMD „XXI amžiaus muzika ir švietimas“; Balio Dvariono labdaros ir paramos fondas; Utenos ir Ignalinos M.Petrausko muzikos mokyklos, Uzbekų kultūros centro Visagino padalinys, Valstybinė Uzbekistano konservatorija

Dalyvio mokestį pervesti iki 2024 m. vasario 1 d.

Gavėjas: VšĮ „Meno ir švietimo pasaulis“

Įmonės kodas: 303203286

Adresas: Statybininkų 5 – 16, Visaginas LT – 31137

IBAN LT08 7300 0101 3772 2452 „Swedbank” AB

BIC: HABALT22

Galimos apgyvendinimo sąlygos:

 1. Bendrabutis, kambariuose po 2-3 žmones. Vietų skaičius ribotas. Rezervavimas tel. +370 68374702

 2. Hostelis „Idile“, kambariuose po 2-3 žmones. Pasiteirauti ir rezervuoti galima tel. +370 685 27107

 3. Visagino parkas“ http://vrpc.lt/apgyvendinimas/

Pasiteirauti ir rezervuoti galima – +370 684 86349

[email protected]

Vertinimo komisija

Veronika VITAITĖ
LIETUVA/Lithuania

Pianistė, Lietuvai nusipelniusi artistė, LR Vyriausybės
kultūros ir meno premijos laureatė, 2003 m. apdovanota Vytauto Didžiojo ordinu.

Justas DVARIONAS
LIETUVA/Lithuania

VDU MA Docentas
Purcell School for Young Musicians mokyklos mokytojas
Tarptautinių konkursų laureatas, EMCY (European
Music Competitions for Youth – Europos Jaunimo
Muzikos Konkursų Asociacijos) viceprezidentas

Marija KORECKA-SOZKOWSKA
LENKIJA/Poland

Pianistė, Lodzės G. ir K. Bacevičių muzikos akademijos profesorė ir
fortepijono katedros vedėja, Varšuvos muzikos draugijos vicepirmininkė bei F. Chopino draugijos narė.

Leila URMANOVA – VNUKOVA
LIETUVA

Pianistė, konkurso-festivalio autorė, Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytoja ekspertė.

Marat GUMAROV
UZBEKISTANAS/Uzbekistan

Pianistas, tarptautinių konkursų laureatas, Uzbekistano Valstybinės konservatorijos
fortepijono katedros profesorius.

Olena Pilatiuk
UKRAINA/Ukraine

Lvovo nacionalinės M.V.Lysenkos muzikos akademijos fortepijono katedros docentė

Irena Gulzarova Keller
ŠVEICARIJA/Switzerland

Pianistė, Ciuricho pedagoninio universiteto ir jaunimo muzikos mokyklos pedagogė.

Gleb Belyaev
LATVIJA

Pianistas, tarptautinių konkursų laureatas.

Zerin Rasul Turkija/Turkije
Bilkento universitetas, Muzikos ir scenos menų fakultetas (FMPA), Fortepijono katedros vedėjas, docentas, muzikos mokslų daktaras.