VII KONKURSAS

TARPTAUTINIS ALDONOS DVARIONAITĖS JAUNŲJŲ PIANISTŲ IR MOKYTOJŲ KONKURSAS – FESTIVALIS

ALDONA DVARIONAITĖ

VII Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų

pianistų ir mokytojų konkursas – festivalis

2023 m. lapkričio 28 – 30 d.

Visagino kūrybos ir menų akademija

(Vilties g. 16, Visaginas)

Globėjai: Lietuvos kultūros taryba, Tautinių

mažumų departamentas prie LR Vyriausybės,

Visagino miesto meras

NUOSTATAI

1. BENDROSIOS SĄLYGOS:
1.1. Konkurso dalyviai:
Lietuvos muzikos, meno mokyklų mokiniai ir pedagogai, aukštųjų ir specialiųjų vidurinių muzikos įstaigų studentai, mokiniai ir studentai iš užsienio.
1.2. Konkursas rengiamas šioms kategorijoms:

I. Pianistų – solistų kategorija. Dalyviai varžosi šešiose amžiaus grupėse:

Amžiaus grupė

Amžius 2023 m. lapkričio 28 d.

Programos trukmė

А iki 10 metų 7-10 min.
.
В 11-13 metų

11-15 min.

С 14-16 metų 16-19 min.
.
D 17-20 metų 20-25 min.
.
E 21-30 metų 26-30 min.
.
F

Mokytojai, amžius neribojamas

30-35 min.
.

II. Pianistų, atliekančių fortepijoninius koncertus kategorija (I- asis turas su koncertmeisteriu, II-asis su orkestru):

1.3. Antrosios kategorijos dalyviai pasirenka vieną

koncertą iš sąrašo:

  1. B. Dvarionas Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 2, e-moll;
  2. L. van Beethoven Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 4, G-dur, op. 58;
  3. W. A. Mozart Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 20, d-moll, KV 466;
  4. J. Andrejevas Mini Koncertas fortepijonui ir orkestrui C-dur.

    1.4. Pirmajame ture koncertai atliekami dviem fortepijonais.
    1.5. Atlikėjai pelnę aukštus balus kviečiami dalyvauti antrajame ture, kurio metu koncertai atliekami pritariant simfoniniam orkestrui;
    2. I – osios pianistų solistų kategorijos repertuaras:
    2.1. Visų amžiaus grupių dalyviai privalo atlikti:

    1. Baroko ar klasicizmo epochos kompozitorių kūrinį (-ius) 2. Romantizmo epochos ar šiuolaikinės muzikos kūrinį (-ius) 3. Vieną ar daugiau kūrinių iš Aldonos Dvarionaitės repertuaro:

    BALYS DVARIONAS (1904-1972)

    MAŽOJI SIUITA (1950-1951) LITTLE SUITE (1950-1951)

    1. Preliudas a-moll Prelude in A minor

    2. Valsas a-moll Waltz in A minor

    3. Malūnėlis The Windmill

    4. Valsas g-moll Waltz in G minor

    5. Mažoji rapsodija Little Rhapsody

    6. Tema su variacijomis Theme and Variations

    7. Noktiurnas c-moll Nocturne in C minor

    8. Šokis (skudučių stiliumi)
    Dance (in the Manner of Skudučiai)

    ,,ŽIEMOS ESKIZAI“ (1954) ,,WINTER SKETCHES“ (1954)

    1. Pirmosios snaigės The First Snowflakes

    2. Su rogutėm nuo kalniuko Down the Hill in a Sleigh

    3. Apsnigtas miškas Snow – Covered Forest

    4. Senio Besmegenio susimąstymas A Thoughtful Snowman

    5. Čiuožykloje
    In the Skating-rink

    6. Paukšteliai žiemą Birds in Winter

    7. Naujieji Metai The New Year

    KETURIOS PJESĖS (1955-1959) FOUR PIECES (1955-1959)

    1. Lopšinė

    Lullaby

    2. Nendrės

    The Reeds of the Lake
    3. Valsas-ekspromtas (Praeities akimirka)

    Valse-Impromptu (A Vision from the Past)

    4. Pėdos (Lašai) Footsteps (Drops)

    DEVYNIOS PJESĖS (1965-1966) NINE PIECES (1965-1966)

    1. Preliudas B-dur Prelude in B-flat major

    2. Humoreska d-moll Humoresque in D minor

    3. Legenda A Legend

    4. Menuetas h-moll Minuet in B minor

    5. Gavotas e-moll Gavotte in E minor 6. Prie senos varpinės

    By the Old Belfry 7. Groteska

    Grotesque
    8. Noktiurnas f-moll

    Nocturne in F-sharp minor 9. Šokis

    Dance SONATINOS (1965-1966)

    SONATINAS (1965-1966)
    1. Sonatina C-dur // Sonatina in C major
    2. Sonatina gis-moll // Sonatina in G-sharp minor

    Impromtu // Impromptu

    Etiudas // Etude
    MINIATIŪROS IR ESKIZAI (1958-1972) MINIATURES AND SKETCHES (1958-1972)

    1. Preliudas g-moll Prelude in G minor

    2. Miražas
    A Mirage

    3. Rondino-Humoreska Rondino-Humoresque
    4. Intermezzo
    5. Humoreska ,,58681“ Humoresque ,,58681“
    6. Trys mikropreliudai (I, II, III)

    Micropreludes (I, II, III)

    FREDERIKAS ŠOPENAS (1810-1849):

    1. Baladė g-moll op.23 No1
    2. Preliudija e-moll op. 28 No4
    3. Preliudija h-moll op. 28 No6
    4. Preliudija Des-Dur op.28 No15

    5. Preliudija g-moll op.28 No22

    6. Etiudas c-moll op.10 No12
    7. Noktiurnas Des-Dur op.27 No2

    8. Valsas Es-Dur op.18
    9. V alsas a-moll op.34 No2
    10. Valsas F-Dur op.34 No3

    11. Valsas Des-Dur op.64 No1

    12. Valsas cis-moll op.64 No2

    13. ValsasВ As-Dur op. 69 No1

    14. Polonezas fis-moll op.44

    MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS (1875-1911)

    1. Preliudas „Ruduo“ („Осень“);
    2. Variacija lietuvių liaudies dainos „Bėkit bareliai“ tema „Bėkit bareliai“;

    ROBERTAS ŠUMANAS (1810-1856)

    „Vaikiškos scenos“ (rinktinės pjesės)

    ISAAKAS ALBENISAS (1860-1909)

    3 pjesės iš ciklo „Iberija“:
    “El Abacin”,“El Puerto”, “Navara”

    FERENCAS LISTAS (1811-1886)

    Ciklas „Klajonių metai“ (Venecija ir Neapolis) “Gondoljera”;

    “Kancona”;
    “Tarantella”;
    “Vengriška Rapsodija” Nr. 8;

    CHOAKIN TURINA (1882-1949)

    “La belle mucienne” Nr. 4 , op.73; “La Sevillane joyeuse” Nr. 5, op.73;

    JOHANESAS BRAMSAS (1833-1897)

    Intermecco, A-dur; Intermecco, Es-moll;

    Kompozitorių kūriniai fortepijonui:

    MORISAS RAVELIS (1875-1937)

    MANUELIS DE FALJA (1876-1946)

    KAROLIS ŠIMANOVSKIS (1882-1937)

3. Konkurso-festivalio rengimo tvarka:

3.1. Dalyvio pasirodymą vertina tarptautinė vertinimo komisija. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 3.2. Programa pasirenkama individualiai, atliekama atmintinai. 3.3. Konkurso-festivalio metu bus organizuojamos ekskursijos, rodomi filmai, vieno iš vertinimo komisijos narių meistriškumopamokos, vyks programiniai koncertai.

3.4. Visos perklausos viešos. Organizatoriams priklauso visos teisės į konkursų ir koncertų įrašus be papildomo apmokėjimo konkurso dalyviams.
3.5. Kiekvienos kategorijos dalyvių pasirodymo eiliškumą nustato organizatoriai, remdamiesi dalyvių gimimo liudijimais.

3.6. Žiuri turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą jam viršijus programos trukmės laiką.
3.7. Konkurso-festivalio laureatai dalyvauja baigiamajame renginyje.

3.8. Konkurso perklausos ir baigiamieji koncertai, organizatoriams leidus, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, internetu ar kitu būdu, įrašomi į garso, vaizdo ir kino juostas, kompaktines kasetes ir plokšteles, kitas laikmenas be papildomo apmokėjimo konkurso dalyviams.

3.9. Visuomenės informavimo tikslu, konkurso – festivalio metu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl konkurso – festivalio dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo
įrašuose. Konkurso – festivalio nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiamos renginio organizatoriaus interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse informuojant apie konkursą – festivalį.

3.10 Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka patys konkurso – festivalio dalyviai.
3.11 LR Vyriausybei paskelbus karantiną ar uždraudus / apribojus viešus renginius, konkursas – festivalis bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Tokiu atveju konkurso – festivalio organizavimo tvarka ir sąlygos bus paskelbtos atskiru pranešimu.

4. Darbotvarkė:

• 2023 m. lapkričio 28 – 30 d. dalyvių atvykimas ir registracija Visagino kūrybos ir menų akademijos adresu: Vilties 16, Visaginas, repeticijos;

• 2023 m. lapkričio 29 d. Tarptautinio konkurso –- festivalio ir konferencijos atidarymas;

• 2023 m. lapkričio 28 – 30 d. konkurso programa, meistriškumo pamokos, video, koncertai, tarptautinė mokslinė – metodinė konferencija;

• 2023 m. lapkričio 30 d. ekskursijos, mokslinė konferencija, konkurso – festivalio uždarymas, diplomų įteikimas. Laureatų koncertas.

5. Prizai ir apdovanojimai

5.1. Konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų diplomais.
5.2. Sėkmingai pasirodę dalyviai apdovanojami diplomais.
5.3. Specialūs prizai gali būti skirti:
už geriausią kūrinio iš Aldonos Dvarionaitės repertuaro atlikimą; už geriausią baroko epochos kūrinio atlikimą;

už geriausią klasicizmo epochos kūrinio atlikimą;
už geriausią romantizmo epochos kūrinio atlikimą;
už geriausią šiuolaikinio lietuvių kompozitorių kūrinio atlikimą. Galimi ir kiti prizai.
5.4. Grand Prix laimėtojams bus skirtos piniginės premijos. Numatytas laureatų skaičius (įskatant visas amžiaus kategorijas): ne daugiau 30 laureatų ir 2 pagrindiniai prizai Grand Prix.

6. Paraiškų teikimo tvarka:
Dalyvių paraiškos priimamos nuo 2023 rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. spalio 11 d. imtinai. Dalyvio anketą rasite: https://arteduc.eu//
7. Norintys dalyvauti mokslinėje-metodinėje konferencijoje
„Vaikų ir jaunimo pilietinės savimonės formavimas muzikos pagalba” atsiunčia pranešimo tezes gimtąja ir anglų kalbomis 1 A4 formato puslapio formatu (12 šriftas) konferencijos vadovei Viktorijai Ksenofontovai adresu: [email protected] nuo rugsėjo 1 d. iki 2023 m. spalio 1 d.

Konkurso koordinatorė:
Evelina Visockytė: [email protected], tel. +370 62736397. Susisiekite dėl informacijos apie dalyvių registraciją ir apmokėjimus.

Konkurso –festivalio naujienas galite sekti svetainėje: https://arteduc.eu, www.vkma.lt

Konkurso direktorė Leila Urmanova – Vnukova +37068773897
Taip pat kviečiame pamėgti mūsų oficialų puslapį socialiniame tinkle ,,Facebook „Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas-festivalis“.

Dalyvių paraiškos priimamos nuo 2023-08-01.
Atsisiųskite formą į savo kompiuterį, užpildykite ją ir el. paštu:
[email protected]

Spustelėkite šią nuorodą:
Prašymo forma 2023 m.

prie paraiškos formos turi būti pridėta nuotrauka, paso kopija ir dalyvio mokesčio kopija. Jei turite klausimų dėl paraiškos teikimo tvarkos ar anketos užpildymo, susisiekite su konkurso-festivalio direktore Leila Urmanova-Vnukova el. paštu: [email protected]

8. Dalyvių stojamasis mokestis:
8.1. I-oji kategorija: А, В amžiaus grupėse mokestis 60 €; C, D – 80 €; E, F – 100 €;
8.2. II-oji kategorija: C, D, E, F amžiaus grupėse mokestis 150 €; Nurodyti mokesčiai turi būti sumokėti banko pavedimu iki 2023 m. spalio 11 dienos.
8.3. II-os kategorijos dalyviams, norintiems profesionalių koncertmeisterių paslaugų pirmojo turo metu, papildomai reikia sumokėti – 60 eur (viena repeticija salėje ir pasirodymas konkurse). 8.4. Atsisakius dalyvauti konkurse stojamasis mokestis negrąžinamas.
8.5. Mokytojai, dalyvavę konkurso programoje, meistriškumo kursuose ir konferencijoje, turi sumokėti 30 € registracijos mokestį.

KONKURSO – FESTIVALIO PAGRINDINIS ORGANIZATORIUS VšĮ „Meno ir švietimo pasaulis“ KONKURSO – FESTIVALIO ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI: Visagino kūrybos ir menų akademija;

LMD „XXI amžiaus muzika ir švietimas“; Balio Dvariono labdaros ir paramos fondas; Utenos ir Ignalinos M.Petrausko muzikos mokyklos, Uzbekų kultūros centro Visagino padalinys, Valstybinė Uzbekistano konservatorija

Dalyvio mokestį pervesti iki 2023 m. spalio 11 d.

Gavėjas: VšĮ „Meno ir švietimo pasaulis“
Įmonės kodas: 303203286
Adresas: Statybininkų 5 – 16, Visaginas LT – 31137

IBAN LT08 7300 0101 3772 2452 „Swedbank” AB

BIC: HABALT22

Galimos apgyvendinimo sąlygos:

1. Bendrabutis, kambariuose po 2-3 žmones. Vietų skaičius ribotas. Rezervavimas tel. +370 68374702

2. Hostelis „Idile“, kambariuose po 2-3 žmones. Pasiteirauti ir rezervuoti galima tel. +370 685 27107

3. „Visagino parkas“ http://vrpc.lt/apgyvendinimas/ Pasiteirauti ir rezervuoti galima – +370 684 86349 [email protected]

Žiuri

Veronika VITAITĖ

LIETUVA

Pianistė, Vytauto Didžiojo ordino kavalierė,
Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė,
nusipelniusi artistė, profesorė


Justas DVARIONAS

LIETUVA

VDU MA Docentas
Purcell School for Young Musicians mokyklos mokytojas
Tarptautinių konkursų laureatas, EMCY (European
Music Competitions for Youth – Europos Jaunimo
Muzikos Konkursų Asociacijos) viceprezidentas


Gleb BELYAEV

LATVIJA

Pianistas, tarptautinių konkursų laureatas,
Muzikos ir meno fakulteto docentas Daugpilyje


Marija KORECKA-SOZKOWSKA

LENKIJA

Pianistė ir fortepijono pedagogė, Lodzės G. ir K. Bacevičių muzikos akademijos profesorė ir
fortepijono katedros vedėja,
Varšuvos muzikos draugijos vicepirmininkė bei F. Chopino draugijos narė


Gabrielė ŽAIDYTĖ

LIETUVA

Kultūros diplomatė, meno istorikė ir kultūros vadybininkė,
UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros prie Vilniaus dailės akademijos steigėja ir pirmoji jos vadovė,
Buvusi LR kultūros atašė Ukrainoje, Gruzijoje ir Vokietijoje
Europos kultūros parlamento narė


Leila URMANOVA – VNUKOVA

LIETUVA

Konkurso – festivalio autorė, organizacinio komiteto pirmininkė,
Visagino Č. Sasnausko meno mokyklos mokytoja ekspertė


Marat GUMAROV

UZBEKISTANAS

Pianistas, tarptautinių konkursų laureatas,
Uzbekistano Valstybinės konservatorijos fortepijono katedros profesorius